Skip to content
LOGOWANIE

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY AKADEMIĄ POŻARNICZĄ A RZĄDOWĄ AGENCJĄ REZERW STRATEGICZNYCH

Rektor-Komendant podpisuje umowę z RARS

Porozumienie o współpracy zawarte w Wyszkowie w dniu 6 października 2023 r. pomiędzy Akademią Pożarniczą a Rządową Agencją Rezerw Strategicznych.

Przedmiotem porozumienia jest zapewnienie dostępności do obiektów (magazynowych) na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa w Nowym Dworze Mazowieckim.

RARS przeprowadził weryfikację przepisów ustawowych oraz nałożonych na podmioty administracji publicznej zadań w zakresie CBRN.

Na podstawie doświadczenia oraz spełnienia wielu kryteriów wybrał Akademię Pożarniczą, jako podmiot zarówno szkolący w tym obszarze, jak i posiadający najlepszą wiedzę o specjalistycznym sprzęcie wykorzystywanym przez ratowników.

Inne wpisy z podobnych kategorii

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ŚWIADECTW UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA SŁUCHACZY MUNDUROWYCH I CYWILNYCH APOŻ
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ŚWIADECTW UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA SŁUCHACZY MUNDUROWYCH I CYWILNYCH APOŻ
8 grudnia 2023 r. w Akademii Pożarniczej (APoż) odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia studiów podyplomowych dla...
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU W URLACH
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU W URLACH
Współpraca w obszarze działalności dydaktycznej, organizacyjnej i promocyjnej to podstawowe założenia porozumienia, które zawar...
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ M.ST. WARSZAWY
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ M.ST. WARSZAWY
1 grudnia 2023 r. zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Pożarniczą (APoż) a Strażą Miejską m.st. Warszawy.  Stron...