Skip to content
LOGOWANIE

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY AKADEMIĄ POŻARNICZĄ A RZĄDOWĄ AGENCJĄ REZERW STRATEGICZNYCH

Rektor-Komendant podpisuje umowę z RARS

Porozumienie o współpracy zawarte w Wyszkowie w dniu 6 października 2023 r. pomiędzy Akademią Pożarniczą a Rządową Agencją Rezerw Strategicznych.

Przedmiotem porozumienia jest zapewnienie dostępności do obiektów (magazynowych) na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa w Nowym Dworze Mazowieckim.

RARS przeprowadził weryfikację przepisów ustawowych oraz nałożonych na podmioty administracji publicznej zadań w zakresie CBRN.

Na podstawie doświadczenia oraz spełnienia wielu kryteriów wybrał Akademię Pożarniczą, jako podmiot zarówno szkolący w tym obszarze, jak i posiadający najlepszą wiedzę o specjalistycznym sprzęcie wykorzystywanym przez ratowników.

Inne wpisy z podobnych kategorii

Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Podczas dzisiejszego seminarium podkreślono wiele kluczowych i strategicznych obszarów wymagających efektywnego zarządzania bez...
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
W dniu 12.04.2024 r. w Akademii Pożarniczej przy udziale Biura Edukacji Komendy Głównej PSP odbyło się spotkanie zespołu robocz...
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
9 kwietnia 2024 r. w Sali Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się stacjonarne spotkanie Konferencji Rektorów Ucz...