Skip to content
LOGOWANIE

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU W URLACH

Dwie osoby pozują do zdjęcia, w tle widać flagi

Współpraca w obszarze działalności dydaktycznej, organizacyjnej i promocyjnej to podstawowe założenia porozumienia, które zawarto 7 grudnia 2023 r. pomiędzy Akademią Pożarniczą (APoż) a Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach.

Strony wyraziły wolę i chęć współdziałania w zakresie:

  • przygotowywania i realizacji przedsięwzięć dydaktycznych, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Strony;
  • wspólnej organizacji konferencji, seminariów i sympozjów;
  • wspierania i organizowania bezpośrednich kontaktów, spotkań i wymiany informacji;
  • wymiany informacji i doświadczeń w prowadzonych obszarach działalności;
  • promocji przedsięwzięć prowadzonych przez Strony w obszarze ich działalności;
  • wymiany uczniów i studentów w celu ich udziału w przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym;
  • wizyty kadry w celu wymiany doświadczeń w zakresie edukacji.

Sygnatariuszami umowy byli: ze strony APoż Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, natomiast Liceum Ogólnokształcące w Urlach reprezentowała Dyrektor Pani mgr Beata Skulimowska.

Inne wpisy z podobnych kategorii

PRZYZNANIE ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ AKADEMII POŻARNICZEJ
PRZYZNANIE ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ AKADEMII POŻARNICZEJ
Akademia Pożarnicza (APoż) jest nieustannie rozwijającą się, innowacyjną placówką naukowo-dydaktyczną, zapewniającą wysoki pozi...
WIZYTA W PRZEDSZKOLU „MALEŃSTWO I PRZYJACIELE”
WIZYTA W PRZEDSZKOLU „MALEŃSTWO I PRZYJACIELE”
26 lutego 2024 r. funkcjonariusze Zakładu Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego st. kpt. mgr inż. Małgorzata Ciuka-Witrylak o...
SPOTKANIE NOWOROCZNE Z EMERYTOWANYMI FUNKCJONARIUSZAMI I PRACOWNIKAMI APOŻ
SPOTKANIE NOWOROCZNE Z EMERYTOWANYMI FUNKCJONARIUSZAMI I PRACOWNIKAMI APOŻ
Spotkania z emerytowanymi funkcjonariuszami i pracownikami Akademii Pożarniczej (APoż) pozwalają na podtrzymywanie pamięci o os...