Skip to content
LOGOWANIE

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ M.ST. WARSZAWY

Grupa osób pozuje do zdjęcia

1 grudnia 2023 r. zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Pożarniczą (APoż) a Strażą Miejską m.st. Warszawy. 

Strony wyraziły wolę współdziałania w zakresie m.in.:

  1. Straż Miejska m.st. Warszawy zobowiązuje się do wspierania działań APoż w zakresie zabezpieczania porządku w trakcie prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych oraz ratowniczych na terenie miasta stołecznego Warszawy.
  2. APoż będzie propagowała informacje o roli i zadaniach Straży Miejskiej m.st. Warszawy.
  3. APoż będzie organizowała szkolenia dla strażników miejskich z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz będzie przekazywała materiały szkoleniowe z tego zakresu, na warunkach określonych w odrębnym porozumieniu.
  4. Straż Miejska m.st. Warszawy w trakcie realizacji zadań będzie korzystać z informacji o zagrożeniach uzyskanych ze strony APoż.
  5. O istotnych zdarzeniach z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa ujawnianych na terenie m.st. Warszawy, Straż będzie na bieżąco informować APoż.
  6. APoż umożliwi funkcjonariuszom Straży Miejskiej m.st. Warszawy korzystanie z obiektów sportowych i ćwiczebnych APoż w celu podnoszenia sprawności fizycznej na warunkach określonych przez Rektora-Komendanta APoż.
  7. Straż Miejska m.st. Warszawy umożliwi odbywanie studenckich praktyk zawodowych studentom Akademii Pożarniczej w komórkach organizacyjnych Straży Miejskiej m.st. Warszawy. 

Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony APoż Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, natomiast Straż Miejską m.st. Warszawy reprezentowała Komendant Magdalena Ejsmont.

Zdj. Referat Prasowy Straży Miejskiej m.st. Warszawy

Inne wpisy z podobnych kategorii

WIZYTA W PRZEDSZKOLU „MALEŃSTWO I PRZYJACIELE”
WIZYTA W PRZEDSZKOLU „MALEŃSTWO I PRZYJACIELE”
26 lutego 2024 r. funkcjonariusze Zakładu Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego st. kpt. mgr inż. Małgorzata Ciuka-Witrylak o...
AKADEMIA POŻARNICZA NAGRODZONA PODCZAS TARGÓW IPITEX 2024
AKADEMIA POŻARNICZA NAGRODZONA PODCZAS TARGÓW IPITEX 2024
W lutym 2024 r. odbyła się kolejna edycja targów IPITEX 2024 – Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovati...
PRZEJŚCIE NA ZAOPATRZENIE EMERYTALNE PRACOWNIKÓW CYWILNYCH I FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z AKADEMII POŻARNICZEJ
PRZEJŚCIE NA ZAOPATRZENIE EMERYTALNE PRACOWNIKÓW CYWILNYCH I FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z AKADEMII POŻARNICZEJ
23 lutego 2024 r. w Akademii Pożarniczej (APoż) społeczność akademicka naszej Uczelni pożegnała odchodzących na zaopatrzenie em...