Skip to content
LOGOWANIE

REALIZACJA PROJEKTU „WSPARCIE PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY UKRAINY DS. SYTUACJI NADZWYCZAJNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH W OBLICZU ZAGROŻEŃ CBRNE”

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA.
Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Tytuł projektu: „Wsparcie Państwowej Służby Ukriany ds Sytuacji Nadzwyczajnych w zakresie działań ratowniczych w obliczu zagrożeń CBRNe – moduł I na rok 2023”.

Nazwa zadania: Zakup specjalistycznego wyposażenia do realizacji szkoleń w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom CBRNe na Ukrainie.

Całkowita wartość przekazanego wyposażenia to 122 139,00 PLN.

Istotnym elementem realizacji modułu I wspólnego projektu Akademii Pożarniczej i Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych było przeszkolenie ratowników - instruktorów w zakresie działań ratowniczych w obliczu zagrożeń CBRNe oraz zakup i przekazanie niezbędnego wyposażenia, które zapewni powtarzalności przeprowadzonych w Polsce szkoleń. W dniu 24.10.2023 r. w siedzibie Akademii Pożarniczej odbyło się uroczyste przekazanie zakupionego wyposażenia. Uroczystego przekazania dokonał Prorektor - Zastępca Komendanta ds. Operacyjnych st. bryg. mgr inż. Paweł Fliszkiewicz.

Inne wpisy z podobnych kategorii

Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Podczas dzisiejszego seminarium podkreślono wiele kluczowych i strategicznych obszarów wymagających efektywnego zarządzania bez...
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
W dniu 12.04.2024 r. w Akademii Pożarniczej przy udziale Biura Edukacji Komendy Głównej PSP odbyło się spotkanie zespołu robocz...
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
9 kwietnia 2024 r. w Sali Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się stacjonarne spotkanie Konferencji Rektorów Ucz...