Skip to content
LOGOWANIE

REPREZENTANCI APOŻ PODCZAS IX EDYCJI KONFERENCJI NAUKOWEJ PT. „RACJONALIZACJA PROCESÓW ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZESTNIKÓW ZGROMADZEŃ RELIGIJNYCH”

Grupa osób

Kościół katolicki od lat organizuje zgromadzenia religijne, które z racji liczby ich uczestników, spontanicznych zachowań, a także charakteru i miejsca ich przeprowadzenia, są zawsze wyzwaniem dla tych wszystkich, którzy są ich organizatorami. Naturalnym jest, że z wydarzeniami tego typu wiążą się również zagrożenia, które są źródłem ryzyk i niepewności mogących negatywnie oddziaływać na przebieg spotkań, a także w krytycznych sytuacjach prowadzić do bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia uczestników zgromadzeń, jak również mienia, niejednokrotnie stanowiącego prawnie chronione dziedzictwo kulturowe cywilizacji chrześcijańskiej.

Dlatego też specjaliści z zakresu bezpieczeństwa powszechnego i publicznego po raz kolejny debatowali nad problematyką związaną z przedstawionym powyżej przedmiotem poznania w ramach już IX edycji Konferencji Naukowej pt. „Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych”, która odbyła się 26 lutego 2024 r. we Wrocławiu.

W czasie obrad uwagę poświęcono prawie i edukacji jako narzędziom w procesie zapewnienia bezpieczeństwa. Akcentowano znaczenie informacji, wiedzy, ryzyka i kształcenia. Poruszano też kwestie bezpieczeństwa w różnorodnych kontekstach (duszpasterskich, socjologicznych, akademickich) w ujęciu różnych paradygmatów nauki, takich jak chociażby paradygmat realistyczny, liberalny czy konstruktywistyczny.

Organizatorem cyklicznej konferencji są Instytut Bezpieczeństwa Społecznego i Obserwatorium Społeczne, a współorganizatorami Akademia Pożarnicza (APoż) w Warszawie, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Akademia Nauk Stosowanych WSGE w Józefowie, Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia we Lwowie oraz Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Patronat honorowy nad konferencją jak zawsze objął Metropolita Wrocławski abp dr Józef Kupny Metropolita Wrocławski, a także Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski.

APoż reprezentowana była w Komitecie Naukowo-Programowym konferencji przez st. bryg. dr. inż. Tomasz Zwęglińskiego i Panią dr inż. Magdalenę Gikiewicz.

Zdj.: http://www.obserwatoriumspoleczne.pl/

Inne wpisy z podobnych kategorii

Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Podczas dzisiejszego seminarium podkreślono wiele kluczowych i strategicznych obszarów wymagających efektywnego zarządzania bez...
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
W dniu 12.04.2024 r. w Akademii Pożarniczej przy udziale Biura Edukacji Komendy Głównej PSP odbyło się spotkanie zespołu robocz...
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
9 kwietnia 2024 r. w Sali Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się stacjonarne spotkanie Konferencji Rektorów Ucz...