Skip to content
LOGOWANIE

SPOTKANIE NOWOROCZNE Z EMERYTOWANYMI FUNKCJONARIUSZAMI I PRACOWNIKAMI APOŻ

Grupa osób pozuje do zdjęcia

Spotkania z emerytowanymi funkcjonariuszami i pracownikami Akademii Pożarniczej (APoż) pozwalają na podtrzymywanie pamięci o osobach i wydarzeniach, które tworzą historię Uczelni.

23 lutego 2024 r. w APoż odbyło się spotkanie noworoczne Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy APoż. Z przybyłymi Gośćmi spotkali się Rektor-Komendant APoż bryg. dr inż. Tomasz Klimczak, prof. uczelni oraz Prorektor-Zastępca Komendanta ds. operacyjnych st. bryg. mgr inż. Paweł Fliszkiewicz.

Podczas spotkania Pan Rektor-Komendant podziękował za wkład pracy na rzecz kształtowania żoliborskiej placówki pożarniczej, która obecnie nazywa się Akademia Pożarnicza oraz wskazał na istotę spotkań wspólnoty akademickiej.

Wydarzenie było okazją do wspomnień, pogłębienia więzi w społeczeństwie uczelnianym i podsumowania dotychczasowej działalności.

Inne wpisy z podobnych kategorii

Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Podczas dzisiejszego seminarium podkreślono wiele kluczowych i strategicznych obszarów wymagających efektywnego zarządzania bez...
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
W dniu 12.04.2024 r. w Akademii Pożarniczej przy udziale Biura Edukacji Komendy Głównej PSP odbyło się spotkanie zespołu robocz...
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
9 kwietnia 2024 r. w Sali Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się stacjonarne spotkanie Konferencji Rektorów Ucz...