Skip to content
LOGOWANIE

SPOTKANIE WSZYSTKICH KONSORCJANTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKT PN. „OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU GROMADZENIA I PRZETWARZANIA WIEDZY RATOWNICZEJ DLA FAZ: PRZYGOTOWANIA, ZAPOBIEGANIA, REAGOWANIA I ODBUDOWY, NA POTRZEBY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I OCHRONY LUDNOŚCI”

Trzy osoby siedzą przy stole podczas spotkania

W dniu 8 listopada 2023 r. w siedzibie Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się spotkanie wszystkich konsorcjantów realizujących projekt pn. "Opracowanie założeń zintegrowanego systemu gromadzenia i przetwarzania wiedzy ratowniczej dla faz: przygotowania, zapobiegania, reagowania i odbudowy, na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności".

W spotkaniu udział wzięli nadbryg. dr inż. Adam Konieczny - Zastępca Komendanta Głównego PSP, prof. dr hab. Robert Olkiewicz - Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Jacek Przygodzki - Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, bryg. dr hab. inż. Bożena Kukfisz, prof. uczelni - Kierownik Projektu GOSPOSTRATEG IX oraz znamienici zaproszeni goście - członkowie Komitetu Sterującego i Wykonawcy merytoryczni projektu.

Akademię Pożarniczą reprezentował zespół w składzie:

 • dr hab. Mariusz Nepelski, prof. uczelni;
 • kpt. mgr inż. Mateusz Banaś - Zastępca Kierownika Projektu;
 • dr inż. Dorota Markowska;
 • mgr Monika Łagowska;
 • mgr inż. Przemysław Wysoczyński.

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie - PIB reprezentował zespół w składzie:

 • mgr inż. Paweł Stępień;
 • mgr Emilia Żebrowska.

Akademię Sztuki Wojennej reprezentował zespół w składzie:

 • dr hab. Bogdan Michailiuk, profesor ASzWoj;
 • ppłk. dr inż. Jacek Stępień;
 • mgr Monika Szpura.

Uniwersytet Wrocławski reprezentował zespół w składzie:

 • prof. dr hab. Karol Kiczka;
 • prof. dr hab. Jerzy Korczak;
 • prof. dr hab. Tadeusz Kocowski;
 • dr hab. Piotr Lisowski, prof. UWr;
 • dr Michał Raduła;
 • st. bryg. w st. spocz. Stanisław Ręcławowicz.

Uroczyste spotkanie inaugurowało rozpoczęcie i uszczegółowienie zakresu zadań projektowych, w rozpoczętej Fazie A projektu. Na spotkaniu wielokrotnie podkreślono ważność projektu, którego celem jest stworzenie oraz weryfikacja w pilotażu zbioru narzędzi służących do realizacji zadań ratowniczych o charakterze kryzysowym, w kontekście projektowanych zmian organizacyjno-prawych, w zakresie ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.  Ożywiona dyskusja dotyczyła opracowania otwartego, jednolitego systemu klasyfikacji działań ratowniczych, wykorzystania narzędzi inżynierskich w tym BPMN do planowania i opisywania procesów, rozpoznania aktualnego stanu prawnego oraz propozycji rekomendacji zmian prawnych, a także rozwiązań dla systemów powiadamiania, ostrzegania i alarmowania wykorzystywanych na potrzeby ochrony ludności.

Pan nadbryg. Adam Konieczny podkreślił, że projekt jest bardzo istotny z punktu bezpieczeństwa państwa, a skala jego oddziaływania dotyczy każdego obywatela czy osoby przebywającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas spotkania doprecyzowano szczegóły realizacji zadania, w zakresie budowy klasyfikacji dziesiętnej działań ratowniczych i testowania procedur przez Siły Zbrojne, za które odpowiada Akademia Sztuki Wojennej. W fazie pierwszej projektu realizowane będą również zadania Uniwersytetu Wrocławskiego dotyczące analizy prawnych regulacji związanych z konstrukcją i funkcjonowaniem planów ratowniczych. Rekomendacje zostały przekazane do zadania Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, które odpowiada za opracowanie wymagań techniczno-użytkowych, metodyk badawczych oraz wytycznych projektowych dla systemów powiadamiania, ostrzegania i alarmowania na potrzeby ochrony ludności.

Akademia Pożarnicza odpowiada za przygotowanie platformy do testów symulacji wirtualnych oraz przygotowanie rozwiązań nowej organizacji materiałów planistycznych dla szczebli terenowych.

Nad całością prac w projekcie czuwa Komenda Główna PSP, która pełni w projekcie rolę Lidera merytorycznego, której zadaniem jest nadzór nad prawidłową realizacją projektu.

Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. Szczegółowa informacja o finansowaniu dostępna jest pod adresem: https://apoz.edu.pl/projekty/projekty/realizowane/

Inne wpisy z podobnych kategorii

III Seminarium Eksperckie pod tytułem „Dmuchamy na zimne – jak zapobiegać i gasić pożary w tunelach”
III Seminarium Eksperckie pod tytułem „Dmuchamy na zimne – jak zapobiegać i gasić pożary w tunelach”
22 maja 2024 roku w Akademii Pożarniczej w Warszawie w ramach Transportowego Obserwatorium Badawczego odbyło się III Seminarium...
Szkolenie doskonalące pt.„Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych”
Szkolenie doskonalące pt.„Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych”
W dniach 21- 22 maja 20024 r. w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie, zostało zorganizowane szkolenie doskonalące pt. „Bezpiecz...
Zakończenie realizacji projektu pt. Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – Koordynacja i Standaryzacja
Zakończenie realizacji projektu pt. Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – Koordynacja i Standaryzacja
Nazwa Programu: Sprawy wewnętrzneNazwa funduszu: Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021Nr umowy finansowej: 5/NMF/2021 Akademia...