Termin złożenia wniosku i wymagane dokumenty do stypendium rektora

Skip to content
LOGOWANIE
Termin złożenia wniosku i wymagane dokumenty do stypendium rektora

Termin złożenia wniosku i wymagane dokumenty do stypendium rektora

Termin złożenia wniosku i wymagane dokumenty – dowiedz się więcej

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2023/2024 powinni złożyć wcześniej wygenerowany, zarejestrowany i wydrukowany wniosek w wersji papierowej do 20 października 2023 r.  Stypendium rektora ma charakter konkursowy i nie przysługuje, jeśli wniosek o jego przyznanie został złożony po terminie, tj. po 20 października 2023 r. Wnioski takie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. 

Podstawowe dokumenty, które student ubiegający się o przyznanie stypendium rektora, powinien złożyć w wersji papierowej, to: 

1) dokumenty, które należy wygenerować z systemu USOSweb: 

  • wniosek o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2023/2024, 
  • oświadczenie o niepobieraniu stypendium rektora na więcej niż jednym kierunku. 

2) dokumenty dodatkowe: 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU W SYSTEMIE USOSweb

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: 

  • w Dziale Spraw Studenckich (pok. 222, obiekt 01, I p. – wejście do budynku Akademii Pożarniczej od strony METRA MARYMONT); 
  • za pośrednictwem e-mail: stypendia@apoz.edu.pl
  • telefonicznego: tel. 22 56 17 724, 22 56 17 374