Skip to content
LOGOWANIE

Szkolenie doskonalące pt.„Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych”

grupa strażaków podczas szkolenia

W dniach 21- 22 maja 2024 r. Centralna Szkoła PSP w Częstochowie, zorganizowała szkolenie doskonalące pt. „Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych.

Szkolenie otworzył zastępca Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. dr Damian Hajdas.

Szkolenie obejmowało klucze aspektach kierowania działaniem ratowniczym, ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii i zmieniających się przepisów prawnych, w tym m.in.:

  • istota kierowania działaniem ratowniczym oraz kompetencje KDR,
  • prawa Kierującego Działaniem Ratowniczym i okoliczności uprawniające do korzystania z nich,
  • odpowiedzialność prawna Kierującego Działaniem Ratowniczym,
  • współdziałanie służb podczas działań ratowniczych,
  • organizacja łączności na potrzeby działań ratowniczych,
  • bezpieczeństwo działań ratowniczych (zagrożenia elektryczne, szczególnie
    w obszarach związanych z instalacjami fotowoltaicznymi i pojazdami o napędzie elektrycznym).

Każdy moduł szkolenia został przeprowadzony przez ekspertów w swoich dziedzinach, co zapewniło wysoki poziom merytoryczny i aktualność przekazywanych treści. Zajęcia przeprowadzili specjaliści, którzy mają szerokie doświadczenie w dziedzinie ratownictwa, zarządzania kryzysowego, psychologii oraz prawa. Jednym z prelegentów był przedstawiciel Akademii Pożarniczej z Katedry Działań Ratowniczych Pan bryg. w st. spocz. dr inż. Stanisław Lipiński, który objaśnił tematykę ewolucji struktury kierowania działaniami ratowniczymi. Przedmiotowe zagadnienia zostały omówione i poddane dyskusji w gronie kadry dowódczej i funkcjonariuszy z pionów operacyjnych z całego kraju.

W szkoleniu również brali czynny udział następujący przedstawiciele Katedry Działań Ratowniczych:
- mł. bryg. dr inż. Jacek Kalinko (kierownik Katedry Działań Ratowniczych),
- st. bryg. dr inż. Marek Marzec (Zakład Ratownictwa Technicznego),
- bryg. dr inż. Damian Saleta (Zakład Ratownictwa Technicznego),
- st. bryg. dr inż. Marcin Anszczak (Zakład Działań Gaśniczych).

Inne wpisy z podobnych kategorii

Czerwiec miesiącem sportowców 
Czerwiec miesiącem sportowców 
6 czerwca 2024 r. w Myśliborzu (woj. zachodniopomorskie) st. str. pchor. Bartosz MAŁKIEWICZ  z Kompanii Szkolnej II Akademii Po...
KONFERENCJA NAUKOWA „BEZPIECZEŃSTWO STRAŻAKÓW W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH” II EDYCJA
KONFERENCJA NAUKOWA „BEZPIECZEŃSTWO STRAŻAKÓW W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH” II EDYCJA
TYTUŁ KONFERENCJI „BEZPIECZEŃSTWO STRAŻAKÓW W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH” – II EDYCJA TERMIN KONFERENCJI 10 – 11  wrz...
Podchorążowie Akademii Pożarniczej ponownie na podium Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym!
Podchorążowie Akademii Pożarniczej ponownie na podium Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym!
W dniach 13-14 czerwca 2024 r. na terenie stadionu sportowego Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbył...