Skip to content
LOGOWANIE

SZKOLENIE DOSKONALĄCE Z ZAKRESU KIEROWANIA DZIAŁANIAMI RATOWNICZYMI NA POZIOMIE TAKTYCZNYM

Grupa osób siedzi przy stole

W dniach 20-21 luty 2024 r. w Akademii Pożarniczej odbyło się kolejne szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym. 

W szkoleniu udział wzięło łącznie 30 funkcjonariuszy z województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego. Szkolenie przeprowadzono w formie 2 bloków: zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Podczas zajęć teoretycznych omówiono zagadnienia organizacyjne występujące w ramach działań ratowniczych poziomu taktycznego. Zajęcia praktyczne zostały przeprowadzone w formie ćwiczeń aplikacyjnych, w oparciu o studium przypadku realnych zdarzeń ratowniczych. 

Przeprowadzone szkolenie zorganizowali i zrealizowali pracownicy oraz funkcjonariusze Katedry Działań Ratowniczych oraz Działu Doskonalenia Zawodowego i Poligonu. 

Opracował: mł. bryg. dr inż. Jacek Kalinko

Inne wpisy z podobnych kategorii

Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Podczas dzisiejszego seminarium podkreślono wiele kluczowych i strategicznych obszarów wymagających efektywnego zarządzania bez...
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
W dniu 12.04.2024 r. w Akademii Pożarniczej przy udziale Biura Edukacji Komendy Głównej PSP odbyło się spotkanie zespołu robocz...
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
9 kwietnia 2024 r. w Sali Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się stacjonarne spotkanie Konferencji Rektorów Ucz...