Skip to content
LOGOWANIE

Team Leadership Course

Grup osób pozuje do zdjęcia

W dniach 22-27 kwietnia 2024 r. w Federalnej Akademii Ochrony Cywilnej i Obrony Cywilnej (BABZ BBK) Niemiec w Ahrweiler odbyło się szkolenie Team Leadership Course. TLC jest kursem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (UCPM) poziomu strategicznego, który realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum z udziałem Akademii Pożarniczej w ramach programu treningowego UCPM.

Kurs skierowany jest do ekspertów państw UCPM i wybranych organizacji międzynarodowych, którzy po jego ukończeniu będą mogli pełnić rolę liderów unijnych zespołów ochrony ludności (tzw. Union Civil Protection Team – UCPT). UCPT dysponowane są do działań przez Europejskie Centrum Reagowania Kryzysowego (ERCC) w celu wsparcia koordynacji międzynarodowej pomocy ratowniczej i humanitarnej w państwach i regionach dotkniętych sytuacją kryzysową na całym świecie.

Kurs obejmuję m.in. następujące zagadnienia dydaktyczne:

  • teorie i modele przywództwa i zarządzania międzynarodowym zespołem ochrony ludności;
  • zarządzanie kryzysowe w środowisku międzynarodowym;
  • negocjacje w środowisku międzykulturowym;
  • współpraca z mediami krajowymi i międzynarodowymi w sytuacji kryzysowej;
  • współdziałanie z podmiotami strategicznymi, w tym politycznymi i dyplomatycznymi.

Zespołem wdrażającym kursy TLC w Akademii Pożarniczej kieruje dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. uczelni. Podczas kursów Akademia reprezentowana jest przez st. bryg. dr hab. inż. Tomasza Zwęglińskiego, prof. uczelni, który pełni rolę członka zespołu ewaluacyjnego kursów, a także współtwórcy i współrealizatora ćwiczeń typu role-play odbywających się podczas szkoleń.

Kurs TLC w Akademii Pożarniczej planowany jest w pierwszej połowie 2025 r. Akademia (wcześniej Szkoła Główna Służby Pożarniczej) współorganizuje kursy poziomu strategicznego UCPM w sposób nieprzerwany od blisko 20 lat.

Inne wpisy z podobnych kategorii

Zakończenie realizacji projektu pt. Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – Koordynacja i Standaryzacja
Zakończenie realizacji projektu pt. Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – Koordynacja i Standaryzacja
Nazwa Programu: Sprawy wewnętrzneNazwa funduszu: Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021Nr umowy finansowej: 5/NMF/2021 Akademia...
Drugie szkolenie dla kandydatów na studia mundurowe (25 maja 2024 r.)
Drugie szkolenie dla kandydatów na studia mundurowe (25 maja 2024 r.)
Drugie szkolenie dla kandydatów na studia mundurowe (25 maja 2024 r.) Zapraszamy na jednodniowe szkolenie dla kandydatów na stu...
Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu w Siedlcach z udziałem Prorektora ds. Kształcenia i Studentów st. bryg. dr hab. inż. Tomasz Zwęgliński, prof. uczelni
Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu w Siedlcach z udziałem Prorektora ds. Kształcenia i Studentów st. bryg. dr hab. inż. Tomasz Zwęgliński, prof. uczelni
15 maja 2024 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu w Siedlcach, które stanowiło kulminacyjny moment obchodów ...