Skip to content
LOGOWANIE

UMOWA PRZENIESIENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DOTYCZĄCYCH METALOWEJ OZNAKI APOŻ

Rektor-Komendant APoż wraz z podchorążym pozują do zdjęcia

5 października 2023 r. podpisano umowę przeniesienia autorskich praw majątkowych dotyczących metalowej oznaki APoż. Nową oznakę zaprojektował st. ogn. inż. pchor. Kacper Grzesiak – podchorąży będący na drugim roku stacjonarnych studiów drugiego stopnia.

Zmiana wzoru oznaki była konieczna z uwagi na zmianę nazwy Uczelni. Na mocy niniejszej umowy Autor przeniósł na Uczelnię autorskie prawa majątkowe do dzieła, na ustalonych polach eksploatacji. Ze strony APoż sygnatariuszem umowy był Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni.

Metalowa oznaka APoż jest unikalnym znakiem będącym częścią identyfikacji podchorążego naszej Uczelni. Jest to integralny element umundurowania każdego strażaka w służbie kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej oraz żołnierzy i funkcjonariuszy w służbie kandydackiej innych służb mundurowych. Każda uczelnia mundurowa posiada swój indywidualny wzór oznaki, która jest umieszczana na naramiennikach marynarki munduru oraz innych elementach umundurowania oznaczających posiadany stopień.

Podchorąży Kacper Grzesiak swoją wzorową postawą pozostawił pamiątkę na kolejne lata funkcjonowania strażaków w służbie kandydackiej.

Inne wpisy z podobnych kategorii

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ŚWIADECTW UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA SŁUCHACZY MUNDUROWYCH I CYWILNYCH APOŻ
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ŚWIADECTW UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA SŁUCHACZY MUNDUROWYCH I CYWILNYCH APOŻ
8 grudnia 2023 r. w Akademii Pożarniczej (APoż) odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia studiów podyplomowych dla...
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU W URLACH
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU W URLACH
Współpraca w obszarze działalności dydaktycznej, organizacyjnej i promocyjnej to podstawowe założenia porozumienia, które zawar...
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ M.ST. WARSZAWY
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ M.ST. WARSZAWY
1 grudnia 2023 r. zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Pożarniczą (APoż) a Strażą Miejską m.st. Warszawy.  Stron...