Skip to content
LOGOWANIE

Uroczysta promocja podchorążych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Grupa osób pozuje do zdjęcia

29 czerwca, punktualnie o godzinie 11.00 na pokładzie ORP Błyskawica przy pięknej aurze rozpoczęła się uroczysta promocja podchorążych Akademii Marynarki Wojennej.

Do promocji na pierwszy stopień oficerski przystąpiło 89 absolwentów, w tym 16 kobiet. Z Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego - 28, z Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego - 26 oraz z Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich – 35. Dzień wcześniej jeszcze, jako studenci otrzymali dyplomy ukończenia studiów II stopnia oraz patenty oficerskie.

W uroczystości uczestniczył Rektor-Komendant Akademii Pożarniczej st. bryg. dr inż. Tomasz Klimczak, prof. uczelni.

Zdj. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.

Inne wpisy z podobnych kategorii

Podchorążowie Akademii Pożarniczej z licznymi sukcesami sportowymi!
Podchorążowie Akademii Pożarniczej z licznymi sukcesami sportowymi!
Opole Toughest Firefigter – OTF 2024  Akademia Pożarnicza wzięła udział w zawodach TFC Opole 2024.Konkurencja polegała na...
Uroczystości Święta Policji wraz z wręczeniem sztandaru Akademii Policji
Uroczystości Święta Policji wraz z wręczeniem sztandaru Akademii Policji
12 lipca 2024 roku, na placu apelowym uczelni w Szczytnie, odbyły się uroczystości Święta Policji wraz z wręczeniem sztandaru A...
Jubileusz 35-lecia pracy Pana mgr inż. Piotra Terleckiego
Jubileusz 35-lecia pracy Pana mgr inż. Piotra Terleckiego
Z okazji jubileuszu 35-lecia pracy, Rektor-Komendant st. bryg. dr inż. Tomasz Klimczak, prof. uczelni, w towarzystwie Prodzieka...