Skip to content
LOGOWANIE

UROCZYSTE WRĘCZENIE AKTÓW NADANIA HONOROWEGO TYTUŁU PROFESSOR EMERITUS AKADEMII POŻARNICZEJ

duża grupa osób pozuje dozdjęcia, w tle widać godło
Akademia Pożarnicza (APoż) posiada bogatą tradycję szkolnictwa pożarniczego i jest godną kontynuatorką dorobku w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnej ochrony ludności przed zagrożeniami naturalnymi i cywilizacyjnymi. Taka pozycja to wynik m.in. pełnej zaangażowania pracy kadry naukowo-dydaktycznej.
 
15 listopada 2023 r. w naszej Uczelni odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu APoż. Na podstawie wcześniejszych uchwał podjętych przez Senat naszej Uczelni, Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni przyznał honorowy tytuł Professor Emeritus Akademii Pożarniczej dwóm profesorom, którzy odeszli na zaopatrzenie emerytalne.
 
Akt nadania tytułu, w dowód uznania dla zasług oraz wieloletniej działalności na rzecz rozwoju i dbałości o dobre imię naszej Uczelni, podczas uroczystości odebrali: dr hab. inż. Mirosław Kosiorek oraz bryg. w st. spocz. dr hab. Janusz Rybiński.
 
***
Dr hab. inż. Mirosław Kosiorek był zatrudniony w Akademii Pożarniczej (wcześniej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej), w Zakładzie Bezpieczeństwa Pożarowego Budynków, na stanowisku profesora uczelni. Przed przejściem na emeryturę pracował w Akademii nieprzerwanie od 2014 r., ale był tutaj zatrudniony również w latach 1985-1986.
 
Pan Profesor jest szanowaną osobą w środowisku pożarniczym oraz akademickim. Wiele z Jego pionierskich dokonań stanowi do dzisiaj podstawy wiedzy o ochronie przeciwpożarowej w budownictwie. Jego publikacje wciąż są wzorem do badań naukowych, prac legislacyjnych oraz stawiania hipotez badawczych, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji budowlanych.
 
Pan Profesor posiada uprawnienia budowlane, pełni funkcję rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jego dorobek w pracy naukowej, badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej został doceniony poprzez odznaczenie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką za zasługi dla budownictwa, Złotą Odznaką za zasługi dla pożarnictwa oraz Złotymi Odznakami Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.
 
***
Bryg. w st. spocz. dr hab. Janusz Rybiński jest emerytowanym profesorem uczelnianym Akademii Pożarniczej (wcześniej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – SGSP).
 
Od roku 1961, przez większość czasu i aż do przejścia na emeryturę, zajmował się fizyką doświadczalną, działalnością organizacyjną i dydaktyczną. Od 1982 r. Pan Janusz Rybiński związany jest z SGSP, początkowo w charakterze nauczyciela akademickiego. W 1992 r. Minister Spraw Wewnętrznych mianował go profesorem nadzwyczajnym w SGSP.
 
Pan Profesor w SGSP sprawował funkcje kierownicze, począwszy od Kierownika Pracowni Fizycznej, poprzez Kierownika Zakładu Teorii Pożarów, następnie Katedry Nauk Ścisłych. W latach 2005-2010 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. Ponadto uczestniczył w pracach różnorodnych komisji. Działalność organizacyjną w SGSP świetnie łączył z działalnością dydaktyczną – opracowywał programy nauczania z fizyki dla wszystkich rodzajów studiów. W zakresie działalności naukowej prowadził badania związane z ochroną przeciwpożarową, a przede wszystkim z zastosowaniem techniki podczerwieni w ochronie przeciwpożarowej, kierował wieloma projektami badawczymi. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.
 
***
Szanownym Panom Profesorom serdecznie dziękujemy za lata niestrudzonej pracy na rzecz naszej Uczelni oraz życzymy wszelkiej pomyślności i zasłużonego odpoczynku!

Inne wpisy z podobnych kategorii

Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Podczas dzisiejszego seminarium podkreślono wiele kluczowych i strategicznych obszarów wymagających efektywnego zarządzania bez...
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
W dniu 12.04.2024 r. w Akademii Pożarniczej przy udziale Biura Edukacji Komendy Głównej PSP odbyło się spotkanie zespołu robocz...
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
9 kwietnia 2024 r. w Sali Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się stacjonarne spotkanie Konferencji Rektorów Ucz...