Skip to content
LOGOWANIE

UROCZYSTOŚĆ PRZEKAZANIA MODUŁU „ZIMNEGO” – WIELOMODUŁOWEGO TRENAŻERA KONTENEROWEGO DO PROWADZENIA PROCESU KSZTAŁCENIA

Dwóch strażaków na tle banera reklamowego APoż

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Tytuł projektu: „REGIONALNE CENTRA SZKOLENIA RATOWNICZEGO-WSPARCIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA OSP ORAZ ZAWODOWYCH SŁUŻB RATOWNICZYCH NA UKRAINIE, CZĘŚĆ II (MODUŁ 2)”.

Nazwa zadania: Zakup, transport i montaż trenażera.
Wartość dofinansowania: 798 270,00 PLN.
Całkowita wartość: 798 270,00 PLN.

W dniu 12 grudnia w Czerkaskim Instytucie Bezpieczeństwa Pożarowego im. Bohaterów Czarnobyla (Ukraina) odbyła się uroczystość przekazania modułu „zimnego” – wielomodułowego trenażera kontenerowego do prowadzenia procesu kształcenia.

Trenażer kontenerowy zakupiono w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach realizowanego przez Akademię Pożarniczą projektu pt. „Regionalne Centra Szkolenia Ratowniczego-wsparcie systemu kształcenia OSP oraz zawodowych służb ratowniczych na Ukrainie, część II (moduł 2)”. W wydarzeniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Ambasady RP w Ukrainie: Paweł Kochanowicz oraz Aleksandra Kochanowicz, zastępca szefa Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Andrij Danyk, Zastępca Dyrektora Departamentu - Kierownik Wydziału Rekrutacji i Obsługi Departamentu Kadr Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Jarosław Kondaurow, przedstawiciele władz województwa i miasta oraz w formie online przedstawiciele Akademii Pożarniczej Prorektor ds. Kształcenia i Studentów st. bryg. dr hab. inż. Zdzisław Salamonowicz, prof. uczelni i Koordynator projektu kpt. dr inż. Sebastian Staszko.

Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych strażaków na Ukrainie oraz rozbudowa infrastruktury szkoleniowej, a także usprawnienie mechanizmów dobrego rządzenia, dzięki wzmocnieniu sektora bezpieczeństwa i ochrony ludności, poprzez wyszkolenie kadry instruktorskiej posiadającej pełne kwalifikacje i umiejętności do samodzielnego prowadzenia szkoleń dla członków systemu ochotniczych straży pożarnych w celu przygotowania kadry do ograniczania oraz likwidacji zagrożeń klimatycznych i klęsk żywiołowych.

Fot. Czerkaski Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego im. Bohaterów Czarnobyla

Inne wpisy z podobnych kategorii

VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KULTURA POKOJU “KULTURA GRANIC” 
VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KULTURA POKOJU “KULTURA GRANIC” 
W dniach 15 i 16 lutego 20024 r. odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa KULTURA POKOJU  “Kultura granic” organizowan...
ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA NAUKI POLSKIEJ
ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA NAUKI POLSKIEJ
19 lutego obchodzimy Dzień Nauki Polskiej. Data tego święta państwowego nie jest przypadkowa – 19 lutego 1473 r. urodził się Mi...
ZAPRASZAMY STUDENTÓW I STUDENTKI AKADEMII POŻARNICZEJ DO UDZIAŁU W REKRUTACJI DO PROGRAMU DLA STUDENTÓW – AMBASADORÓW „EU CAREERS”
ZAPRASZAMY STUDENTÓW I STUDENTKI AKADEMII POŻARNICZEJ DO UDZIAŁU W REKRUTACJI DO PROGRAMU DLA STUDENTÓW – AMBASADORÓW „EU CAREERS”
Zapraszamy studentów i studentki Akademii Pożarniczej do udziału w rekrutacji do programu dla studentów – ambasadorów „EU Caree...