Skip to content
LOGOWANIE

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ŚWIADECTW UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA SŁUCHACZY MUNDUROWYCH I CYWILNYCH APOŻ

Przedstawiciele władz APoż wręczają dyplom podchorążemu.

8 grudnia 2023 r. w Akademii Pożarniczej (APoż) odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia studiów podyplomowych dla słuchaczy mundurowych i cywilnych APoż.

Świadectwa otrzymali absolwenci studiów podyplomowych:

  • Dla osób ubiegających się o wykonywanie zawodu rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
  • Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej;
  • Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi;
  • Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania.

Zebranym gratulacje złożyli Prorektor ds. Kształcenia i Studentów st. bryg. dr hab. inż. Zdzisław Salamonowicz, prof. uczelni oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności mł. bryg. dr inż. Adrian Bralewski.

Absolwentom serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że czas spędzony w naszej Uczelni zaowocuje wieloma osiągnięciami!

***
Osoby ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji w wybranych specjalistycznych obszarach w zakresie bezpieczeństwa cywilnego i pożarowego, zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w naszej Uczelni!

Szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej.

Inne wpisy z podobnych kategorii

SPOTKANIE NOWOROCZNE Z EMERYTOWANYMI FUNKCJONARIUSZAMI I PRACOWNIKAMI APOŻ
SPOTKANIE NOWOROCZNE Z EMERYTOWANYMI FUNKCJONARIUSZAMI I PRACOWNIKAMI APOŻ
Spotkania z emerytowanymi funkcjonariuszami i pracownikami Akademii Pożarniczej (APoż) pozwalają na podtrzymywanie pamięci o os...
PRZEJŚCIE NA ZAOPATRZENIE EMERYTALNE PRACOWNIKÓW CYWILNYCH I FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z AKADEMII POŻARNICZEJ
PRZEJŚCIE NA ZAOPATRZENIE EMERYTALNE PRACOWNIKÓW CYWILNYCH I FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z AKADEMII POŻARNICZEJ
23 lutego 2024 r. w Akademii Pożarniczej (APoż) społeczność akademicka naszej Uczelni pożegnała odchodzących na zaopatrzenie em...
VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KULTURA POKOJU “KULTURA GRANIC” 
VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KULTURA POKOJU “KULTURA GRANIC” 
W dniach 15 i 16 lutego 20024 r. odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa KULTURA POKOJU  “Kultura granic” organizowan...