Skip to content
LOGOWANIE

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ŚWIADECTW UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „ZAPOBIEGANIE POŻAROM I AWARIOM (ZPA-13)”

Bardzo duża strażaków pozuje do zdjęcia

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych otrzymało 50 absolwentów kierunku „Zapobieganie Pożarom i Awariom (ZPA-13)”.

Osoby wyróżnione za bardzo dobre wyniki w nauce:

  • mł. asp. mgr Mariusz Jędrzejek, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach,
  • mł. kpt. mgr inż. Mateusz Opiłka, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu,
  • mł. asp. Rafał Dziuba, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili m.in.: Prorektor ds. Kształcenia i Studentów st. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz, Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności mł. bryg. dr inż. Adrian Bralewski oraz Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności mł. bryg. dr inż. Marcin Łapicz.

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że czas spędzony w naszej Akademii Pożarniczej zaowocuje wieloma osiągnięciami!

***
Celem dwusemestralnych studiów pt. Zapobieganie Pożarom i Awariom (ZPA) jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także przygotowanie merytoryczne kadry menedżerskiej przedsiębiorstw, osób zarządzających odpowiedzialnych za bezpieczeństwo techniczne w obiektach podwyższonego ryzyka, w tym w zakładach przemysłowych, w których występują pomieszczenia lub strefy zakwalifikowane, jako zagrożone wybuchem oraz osób użytkujących urządzenia oraz systemy ochronne przeznaczone do eksploatacji w tych przestrzeniach.

Cel dodatkowy stanowi odnowienie i usystematyzowanie wiadomości z zakresu prawa administracyjnego, systemu prawnego ochrony przeciwpożarowej oraz technicznych systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego przez osoby zawodowo zajmujące się czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi oraz możliwość dla funkcjonariuszy PSP spełnienia wymogów kwalifikacyjnych, stawianych przy awansowaniu na niektóre stanowiska służbowe, poprzez ukończenie kierunkowych studiów podyplomowych z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Szczegółowe informacje o studiach znajdziecie Państwo na stronie internetowej studiów.

Inne wpisy z podobnych kategorii

Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Podczas dzisiejszego seminarium podkreślono wiele kluczowych i strategicznych obszarów wymagających efektywnego zarządzania bez...
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
W dniu 12.04.2024 r. w Akademii Pożarniczej przy udziale Biura Edukacji Komendy Głównej PSP odbyło się spotkanie zespołu robocz...
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
9 kwietnia 2024 r. w Sali Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się stacjonarne spotkanie Konferencji Rektorów Ucz...