Skip to content
LOGOWANIE

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI ZDANIA OBOWIĄZKÓW REKTORA-KOMENDANTA AKADEMII POŻARNICZEJ

Duża grupa osób, mudurowi i cywile podczas uroczystości

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Marcina Kierwińskiego, odwołany został dotychczasowy Rektor-Komendant Akademii Pożarniczej (APoż) w Warszawie nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni. 10 stycznia 2024 r. w naszej Uczelni odbyła się uroczystość z okazji zdania obowiązków Rektora-Komendanta. Gościem honorowym uroczystego apelu był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Wiesław B. Leśniakiewicz.

Nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski nabytą wiedzę i kolejne doświadczenia zawodowe zdobywane w kraju i poza nim wykorzystuje i łączy z praktyką w służbie na rzecz Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Sprawowane na przestrzeni lat funkcje są wyrazem uznania dla wiedzy, doświadczenia oraz profesjonalizmu, a także zdolności i umiejętności organizatorskich nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego, które znalazły odzwierciedlenie w osobistym wkładzie pracy w rozwój ochrony przeciwpożarowej, wyższego szkolnictwa pożarniczego i szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Z dniem 10 stycznia 2024 r. decyzją Premiera RP Pana Donalda Tuska został powołany na stanowisko Komendanta Głównego PSP. Powołanie wręczył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Marcin Kierwiński.

Dziękując za dotychczasowe działania na rzecz naszej Uczelni i formacji, która jest fundamentem bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, a także jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych służb ratowniczych w Europie i na świecie, życzymy wielu dalszych sukcesów!

***
Nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP, obecnie APoż), którą ukończył w 1999 r. Dalsza ścieżka edukacji zaowocowała ukończeniem w 2001 r. studiów magisterskich w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości (obecnie AFiB Vistula). W 2016 r. uzyskał stopień doktora na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej (obecnie ASzWoj) – temat pracy: „Przygotowanie GPR PSP do działań międzynarodowych”. Natomiast w 2022 r. ukończył studia podyplomowe ”Executive Master of Business Administration (EMBA)”, prowadzone wspólnie przez ówczesną SGSP oraz Collegium Humanum.

W 1999 r. rozpoczął służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP).

Przez 15 lat był w służbie operacyjnej, w tym 1,5 r. w systemie zmianowym. Służbę w tym obszarze pełnił np. jako Pomocnik Oficera Operacyjnego Miasta w Komendzie Miejskiej PSP m.st. Warszawy oraz Zastępca Dyżurnego Operacyjnego Kraju. W latach 2009-2016 był Zastępcą Dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (KCKRiOL). W czasie pełnienia tej funkcji nadzorował specjalizacje: wysokościową, poszukiwawczo-ratowniczą, medyczną oraz psychologiczną. Jest ratownikiem: wysokościowym PSP, śmigłowcowym oraz GPR. Był szefem jednej z trzech zmian sztabu strategicznego KG PSP podczas EURO 2012.

W trakcie oddelegowania do Departamentu Bezpieczeństwa Powszechnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (czerwiec-grudzień 2002 r.) opracowywał założenia do organizacji powstałego w ramach ustawy o zarządzaniu kryzysowym Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

W okresie od 2016 r. do 2019 r. w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowym Instytucie Badawczym był Kierownikiem najpierw Działu Samodzielnych Ekspertów, a następnie Centrum Dronów.

W 2019 r. Komendant Główny PSP powierzył mu pełnienie obowiązków Dyrektora KCKRiOL, a w 2020 r. otrzymał mianowanie na niniejsze stanowisko. W tym czasie został Zastępcą Szefa Sztabu w KG PSP do spraw koordynacji działań PSP związanych z nowym zagrożeniem – koronawirusem SARS-CoV-2.  W kwietniu 2020 r. został wyznaczony na dowódcę grupy operacyjnej KG PSP do wsparcia działań strategicznych KDR podczas pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Jest współtwórcą i pierwszym dowódcą USAR Poland. Wielokrotnie uczestniczył w misjach pomocowych, m.in. po powodzi w Niemczech (2002), tsunami na Sri Lance (2004), trzęsieniu ziemi w Pakistanie (2005). Dowodził działaniami polskiej ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej m.in. na Haiti (2010), w Nepalu (2015), w Libanie (2020).

Jako jedyny dotychczas Polak aż dwukrotnie (w 2014 r. oraz 2020 r.) był Przewodniczącym Grupy Regionalnej Europa/Afryka/Bliski Wschód w ramach Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwań i Ratownictwa ONZ (INSARAG).

26 stycznia 2021 r. został wyznaczony na Rektora-Komendanta ówczesnej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (obecnie APoż), powracając do swojej Alma Mater.

W trakcie kadencji Pana Rektora-Komendanta uczelni przyznano najwyższe kategorie w ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021, która stała się tym samym akademią oraz uzyskała uprawnienia habilitacyjne. Nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski doprowadził do pozyskania wielomilionowego grantu UE na budowę modułów polskich CBRN. APoż we wrześniu 2023 r. stała się pierwszą uczelnią mundurową, która uzyskała status uczelni członkowskiej Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2021 r. Prezydent RP Pan Andrzej Duda nadał st. bryg. Mariuszowi Feltynowskiemu stopień nadbrygadiera.

Odznaczenia państwowe

 • Order Odrodzenia Polski – Krzyż Kawalerski
 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
 • Złota Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej
 • Złoty Medal Za Zasługi dla Policji
 • Odznaka Honorowa „Bene Merito” za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej
 • Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 • Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
 • Brązowa Odznaka Honorowa Podlaski Krzyż Floriański
 • Medal pamiątkowy Gwiazda Weterana Działań Poza Granicami Państwa
 • Order Saksoński Pomocy przy Powodzi 2002
 • Medal Ministra Administracji Terytorialnej i Sytuacji Nadzwyczajnej Republiki Armenii – za przygotowanie USAR Armenia do certyfikacji INSARAG ONZ

Inne wpisy z podobnych kategorii

WIZYTA W PRZEDSZKOLU „MALEŃSTWO I PRZYJACIELE”
WIZYTA W PRZEDSZKOLU „MALEŃSTWO I PRZYJACIELE”
26 lutego 2024 r. funkcjonariusze Zakładu Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego st. kpt. mgr inż. Małgorzata Ciuka-Witrylak o...
AKADEMIA POŻARNICZA NAGRODZONA PODCZAS TARGÓW IPITEX 2024
AKADEMIA POŻARNICZA NAGRODZONA PODCZAS TARGÓW IPITEX 2024
W lutym 2024 r. odbyła się kolejna edycja targów IPITEX 2024 – Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovati...
PRZEJŚCIE NA ZAOPATRZENIE EMERYTALNE PRACOWNIKÓW CYWILNYCH I FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z AKADEMII POŻARNICZEJ
PRZEJŚCIE NA ZAOPATRZENIE EMERYTALNE PRACOWNIKÓW CYWILNYCH I FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z AKADEMII POŻARNICZEJ
23 lutego 2024 r. w Akademii Pożarniczej (APoż) społeczność akademicka naszej Uczelni pożegnała odchodzących na zaopatrzenie em...