Skip to content
LOGOWANIE

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „DYLEMATY WSPÓŁCZESNEJ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA” Z UDZIAŁEM APOŻ

Trzech strażaków PSP pozuje do zdjęcia
W dniach 26-27 października 2023 r. odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa” organizowana przez Wojskową Akademię Techniczną. Wiodącym tematem konferencji była „Odporność państwa wyzwaniem bezpieczeństwa w XXI wieku”. Akademia Pożarnicza była współorganizatorem przedsięwzięcia.
 
Naszą Uczelnię reprezentowali:
  • Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności mł. bryg. dr inż. Adrian Bralewski, z wystąpieniem na temat: „Odporność – definicja i przegląd badań”;
  • mł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec z wystąpieniem na temat: „Co wpływa na rezyliencje społeczności lokalnych?”;
  • bryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak z wystąpieniem na temat: „Edukacja dla bezpieczeństwa jako element odporności społeczeństwa na zagrożenia”.
Patronat honorowy objęli: Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej.

Inne wpisy z podobnych kategorii

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ŚWIADECTW UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA SŁUCHACZY MUNDUROWYCH I CYWILNYCH APOŻ
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ŚWIADECTW UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA SŁUCHACZY MUNDUROWYCH I CYWILNYCH APOŻ
8 grudnia 2023 r. w Akademii Pożarniczej (APoż) odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia studiów podyplomowych dla...
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU W URLACH
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU W URLACH
Współpraca w obszarze działalności dydaktycznej, organizacyjnej i promocyjnej to podstawowe założenia porozumienia, które zawar...
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ M.ST. WARSZAWY
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ M.ST. WARSZAWY
1 grudnia 2023 r. zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Pożarniczą (APoż) a Strażą Miejską m.st. Warszawy.  Stron...