Skip to content
LOGOWANIE

VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KULTURA POKOJU “KULTURA GRANIC” 

Grupa osób pozuje do zdjęcia

W dniach 15 i 16 lutego 20024 r. odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa KULTURA POKOJU  “Kultura granic” organizowana przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu. Współorganizatorem przedmiotowego przedsięwzięcia była również Akademia Pożarnicza w Warszawie, która moderowała swój panel pt.: Podbiegunowość Ochrony Przeciwpożarowej W Czasie Wojny I Pokoju. Prowadzącym panelu Akademii Pożarniczej w Warszawie był bryg. dr inż. Marcin Anszczak.

W trakcie przedmiotowej części konferencji funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz inni naukowcy poruszyli m. in. następujące obszary:

  • Analiza ochrony zabytków ruchomych i nieruchomych w czasie wojny i pokoju - bryg. dr inż. Marcin Anszczak
  • Ochotnicza Straż Pożarna jako podmiot uczestniczący w edukacji dla bezpieczeństwa – mgr inż. Tomasz Olejnik Akademia Pożarnicza
  • Potrzeby kierującego działaniem ratowniczym w czasie wojny i pokoju – mł. bryg. mgr inż. Łukasz Olejnik
  • Systemy bezpieczeństwa pożarowego - kpt. mgr inż. Krzysztof Orzepowski
  • Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas pokoju i wojny – kpt. mgr inż. Tomasz Piotrowski
  • W wojnie i pokoju: Udział Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w zapewnieniu bezpieczeństwa - dotychczasowe i perspektywiczne rozwiązania – dr Paweł Wójcik

Przedmiotowe zagadnienia zostały poddane dyskusji w gronie naukowców w naukach o bezpieczeństwie.

W konferencji wzięli udział również profesorowie i przedstawiciele środowisk akademickich m. in. z Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, Lotniczej Akademii Wojskowej, Akademii Sztuki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, Uniwersytetu w Siedlcach, Sił Zbrojnych RP m. in.: 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, Dowództwa 11. Dywizji Kawalerii Pancernej, Policji, Służby Więziennej.

Inne wpisy z podobnych kategorii

Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Podczas dzisiejszego seminarium podkreślono wiele kluczowych i strategicznych obszarów wymagających efektywnego zarządzania bez...
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
W dniu 12.04.2024 r. w Akademii Pożarniczej przy udziale Biura Edukacji Komendy Głównej PSP odbyło się spotkanie zespołu robocz...
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
9 kwietnia 2024 r. w Sali Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się stacjonarne spotkanie Konferencji Rektorów Ucz...