Skip to content
LOGOWANIE

Wizyta Delegacji z Philippine Public Safety College w Akademii Pożarniczej

grupa osób pozuje do zdjęcia

W poniedziałek 17 czerwca br. w Collegium Civitas, odbyło się uroczyste rozpoczęcie wizyty delegacji z Filipińskiego Kolegium Bezpieczeństwa Publicznego (PPSC). W wydarzeniu wzięli udział wysokiej rangi urzędnicy administracji publicznej, przedstawiciele organów rządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz władze PPSC. W sesji plenarnej uczestniczyli ambasador Republiki Filipin w Polsce, Pani Leah M. Basinang-Ruiz oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, prof. Władysław Teofil Bartoszewski. Akademię Pożarniczą reprezentował dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności, mł. bryg. dr inż. Adrian Bralewski. 

W środę 19 czerwca br. w ramach kontynuacji wizyty Akademia Pożarnicza we współpracy z prorektor ds. współpracy z zagranicą dr Katarzyną Maniszewską z Collegium Civitas, zorganizowała kolejny etap programu dla delegacji. Wizycie w Akademii Pożarniczej przewodniczył prorektor ds. kształcenia i studentów st. bryg. dr hab. inż. Tomasz Zwęgliński, prof. uczelni.  

Głównym celem wizyty była wymiana doświadczeń między Akademią a filipińską uczelnią m.in. w zakresie reagowania na klęski żywiołowe. Omówiono nowoczesne wyposażenie Państwowej Straży Pożarnej, które wzbudziło duże zainteresowanie filipińskich gości. Delegacja była również zainteresowana funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG) oraz działaniem i funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych. Współdziałania OSP i PSP wzbudziły ciekawość i chęć poznania polskich rozwiązań w zakresie organizacji oraz współpracy służb ratowniczych. Nasi goście mieli również okazję zapoznać się z prezentacją na temat Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Akademii Pożarniczej, a także odwiedzić nowoczesne laboratoria uczelni, w tym laboratorium ratownictwa medycznego. 

Wizyta ta była doskonałą okazją do nawiązania bliższej współpracy między uczelniami oraz wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.

Zdjęcia: prorektor ds. współpracy z zagranicą dr Katarzyna Maniszewska z Collegium Civitas, Tomasz Zamiela, Akademia Pożarnicza

Pismo Collegium Civitas

pismo

Inne wpisy z podobnych kategorii

Podchorążowie Akademii Pożarniczej z licznymi sukcesami sportowymi!
Podchorążowie Akademii Pożarniczej z licznymi sukcesami sportowymi!
Opole Toughest Firefigter – OTF 2024  Akademia Pożarnicza wzięła udział w zawodach TFC Opole 2024.Konkurencja polegała na...
Uroczystości Święta Policji wraz z wręczeniem sztandaru Akademii Policji
Uroczystości Święta Policji wraz z wręczeniem sztandaru Akademii Policji
12 lipca 2024 roku, na placu apelowym uczelni w Szczytnie, odbyły się uroczystości Święta Policji wraz z wręczeniem sztandaru A...
Jubileusz 35-lecia pracy Pana mgr inż. Piotra Terleckiego
Jubileusz 35-lecia pracy Pana mgr inż. Piotra Terleckiego
Z okazji jubileuszu 35-lecia pracy, Rektor-Komendant st. bryg. dr inż. Tomasz Klimczak, prof. uczelni, w towarzystwie Prodzieka...