Skip to content
LOGOWANIE

Wizyta grupy eksperckiej IFIW w Akademii Pożarniczej

grupa osób podczas ćwiczeń

W dniach 10-15 czerwca 2024 r. odbywa się w Polsce spotkanie międzynarodowej, opiniotwórczej grupy eksperckiej „The International Fire Instructors Workshop (IFIW)”. Jest to coroczne spotkanie strażaków, instruktorów i naukowców oraz badaczy pożarów, którzy dzielą się między sobą wiedzą i doświadczeniami. W ramach tego wydarzenia, w dniach 10-11 czerwca br. w Olsztynie odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Pożary Wewnętrzne”, natomiast w dniu 12 czerwca br. grupa międzynarodowych ekspertów gościła w Akademii Pożarniczej. 

Patronat honorowy konferencji oraz odbywającego się wydarzenia objął komendant główny PSP, a nasza Uczelnia była ich współorganizatorem. Obecni i emerytowani pracownicy naszej Uczelni mieli okazję do wymiany doświadczeń w środowisku związanym z pożarnictwem i ochroną przeciwpożarową, zarówno od strony praktycznej, jak i naukowej. 

Pierwsza część wizyty odbyła się w obiektach Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa w Nowym Dworze Mazowieckim, natomiast druga część w Akademii Pożarniczej w Warszawie. Przybyli goście mieli okazję do zapoznania się z bieżącą działalnością i  ćwiczeniami realizowanymi na terenie naszego poligonu. Podczas spotkania wygłoszono prelekcje dotyczące m.in. działań gaśniczych prowadzonych przez strażaków we Lwowie, problematyki RIT-u na śląsku, czy działalności studenckiej Akademii Pożarniczej, w tym Koła Naukowego Działań Gaśniczych.

Inne wpisy z podobnych kategorii

Podchorążowie Akademii Pożarniczej z licznymi sukcesami sportowymi!
Podchorążowie Akademii Pożarniczej z licznymi sukcesami sportowymi!
Opole Toughest Firefigter – OTF 2024  Akademia Pożarnicza wzięła udział w zawodach TFC Opole 2024.Konkurencja polegała na...
Uroczystości Święta Policji wraz z wręczeniem sztandaru Akademii Policji
Uroczystości Święta Policji wraz z wręczeniem sztandaru Akademii Policji
12 lipca 2024 roku, na placu apelowym uczelni w Szczytnie, odbyły się uroczystości Święta Policji wraz z wręczeniem sztandaru A...
Jubileusz 35-lecia pracy Pana mgr inż. Piotra Terleckiego
Jubileusz 35-lecia pracy Pana mgr inż. Piotra Terleckiego
Z okazji jubileuszu 35-lecia pracy, Rektor-Komendant st. bryg. dr inż. Tomasz Klimczak, prof. uczelni, w towarzystwie Prodzieka...