Skip to content
LOGOWANIE

WIZYTA REKTORA-KOMENDANTA W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ PODCZAS IX EDYCJI SEMINARIUM BRANŻY ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

trzy osoby pozuja do zdjęcia

12 marca 2024 r. w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyła się IX edycja Seminarium Branży Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa oraz konkurs o miano Mistrza Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa. Tematem przewodnim seminarium były „Aspekty techniczne projektowania i instalacji Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa”.

W trakcie przedmiotowej części konferencji głos zabrał Rektor-Komendant Akademii Pożarniczej bryg. dr inż. Tomasz Klimczak, prof. uczelni. Wystąpienie Rektora-Komendanta APoż dotyczyło systemów bezpieczeństwa wykorzystywanych w straży pożarnej. Spotkanie było również okazją do wręczenia dyplomów i złożenia podziękowań za współpracę oraz wkład w rozwój nauki zasłużonym profesorom, dr. hab. inż. Jackowi Pasiowi oraz dr. hab. inż. Adamowi Rosińskiemu.

Patronem akademickim wydarzenia była Akademia Pożarnicza, natomiast patronat merytoryczny objęła Polska Izba Systemów Alarmowych.

Inne wpisy z podobnych kategorii

Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Podczas dzisiejszego seminarium podkreślono wiele kluczowych i strategicznych obszarów wymagających efektywnego zarządzania bez...
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
W dniu 12.04.2024 r. w Akademii Pożarniczej przy udziale Biura Edukacji Komendy Głównej PSP odbyło się spotkanie zespołu robocz...
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
9 kwietnia 2024 r. w Sali Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się stacjonarne spotkanie Konferencji Rektorów Ucz...