Skip to content
LOGOWANIE

Wizyta studentów kierunku „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” Akademii Pożarniczej we Frontex

Grupa osób pozuje do zdjęcia

Dnia 05.03.2024r. studenci stacjonarni kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” Akademii Pożarniczej odwiedzili siedzibę Frontexu – Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Podczas spotkania studenci zapoznali się z historią, strukturą, bieżącymi zadaniami Agencji oraz zakresem działań prowadzonych na terenie Europy, jak też z perspektywami zmian w Agencji. Spotkanie przeprowadzono w języku polskim, jak i angielskim, aby podkreślić międzynarodowy charakter pracy Agencji.

Tematyka omawiana podczas wizyty korespondowała z tematami omawianymi podczas zajęć prowadzonych z grupą w dniu 05.03.2024, a mianowicie z komunikacją w sytuacjach kryzysowych, oceną ryzyka oraz wpływem zagrożeń regionalnych i globalnych na bezpieczeństwo społeczności lokalnych.

Wizyta studentów we Frontex pod opieką dr hab. Weroniki Jakubczak, prof. APoż, została zorganizowana przy wsparciu st. bryg. dr. inż. Roberta Pieca, dr. hab. Marcina Smolarkiewicza, prof. APoż, bryg. dr Izabelli Grabowskiej-Lepczak, st. kpt. dr Moniki Wojakowskiej, dr. Radosława Fellnera oraz mł. bryg. dr. inż. Adriana Bralewskiego.

Inne wpisy z podobnych kategorii

Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Podczas dzisiejszego seminarium podkreślono wiele kluczowych i strategicznych obszarów wymagających efektywnego zarządzania bez...
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
W dniu 12.04.2024 r. w Akademii Pożarniczej przy udziale Biura Edukacji Komendy Głównej PSP odbyło się spotkanie zespołu robocz...
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
9 kwietnia 2024 r. w Sali Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się stacjonarne spotkanie Konferencji Rektorów Ucz...