Skip to content
LOGOWANIE

KONFERENCJA „WODA I POŻARY – PLANOWANIE, GASZENIE, ZARZĄDZANIE”

Woda i ogień - baner
TYTUŁ KONFERENCJI

Woda i pożary - planowanie, gaszenie, zarządzanie.

TERMIN I MIEJSCE

22-24 kwietnia 2024, Hotel Tulip INN Żyrardów.

ORGANIZATORZY

Akademia Pożarnicza oraz AQUA S.A.

DLA KOGO

Główne zagadnienia, które będą poruszane podczas konferencji, obejmują obszary związane z tematyką projektowania, modelowania, konserwacji i utrzymania sieci wodociągowych na cele przeciwpożarowe oraz instalacji wodociągowych przeciwpożarowych w budynkach. Przedstawiona zostanie również problematyka zapewnienia ciągłości podawania wody podczas działań gaśniczych oraz retencjonowania i uzdatniania wód pogaśniczych, a także minimalizacji strat przez nie wyrządzanych. Ponadto poruszone będą inne problemy środowiskowe związane z zarządzaniem środowiskiem w kontekście wód na cele pożarowe. Przedstawione zostaną również problemy stabilności biologicznej i chemicznej wody wodociągowej. W związku z tym, zaprezentowane będą nowe metody i procesy technologiczne oraz nowoczesne urządzenia stosowane w uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków, gospodarce odpadowej i osadowej. Konferencja będzie ponadto okazją do spotkania oraz wymiany doświadczeń i spostrzeżeń, a także nawiązania szeroko rozumianej współpracy pomiędzy naukowcami, strażakami, praktykami i przedsiębiorcami z branży wodno-ściekowej

KOMITET NAUKOWY
 • dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni - współprzewodniczący,
 • dr hab. inż. Klaudiusz Grübel, prof. uczelni - współprzewodniczący,
 • prof. dr hab. inż. Michał Bodzek,
 • prof. dr hab. inż. Mariusz Dudziak,
 • prof. dr hab. inż. Marzena Półka,
 • prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Czesława Rosik-Dulewska
 • prof. dr hab. inż. Sebastian Werle,
 • prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła,
 • dr hab. inż. Artur Badyda, prof. uczelni,
 • dr hab. Piotr Oskar Czechowski, prof. UMG,
 • dr hab. inż. Grzegorz Majewski, prof. uczelni,
 • dr hab. inż. Bożena Mrowiec, prof. UBB,
 • dr hab. Alicja Machnicka, prof. UBB,
 • dr hab. inż. Maciej Kostecki,
 • st. bryg. dr hab. inż. Adam Krasuski, prof. uczelni,
 • dr hab. inż. Edyta Kudlek, prof. PS,
 • dr hab. inż. Mariusz Kuglarz, prof. UBB,
 • bryg. dr hab. inż. Bożena Kukfisz, prof. uczelni,
 • dr hab. Marzena Rachwał, prof. uczelni,
 • dr hab. inż. Joanna Rakowska, prof. uczelni,
 • dr hab. inż. Justyna Rybak, prof. uczelni,
 • dr hab. inż. Zdzisław Salamonowicz, prof. uczelni,
 • dr hab. inż. Michał Szota, prof. uczelni,
 • dr hab inż. Stanisław Wacławek, TUL, Czechy,
 • dr inż. Andrzej Brandyk,
 • st. bryg. dr inż. Małgorzata Majder-Łopatka,
 • dr inż. Patrycja Rogula-Kopiec,
 • dr inż. Malwina Tytła.
KOMITET ORGANIZACYJNY
 • dr inż. Jan Stefan Bihałowicz – przewodniczący,
 • kpt. mgr inż. Mateusz Banaś,
 • mgr Renata Bednarska,
 • mgr inż. Joanna Bihałowicz,
 • mgr Renata Grabowska,
 • dr Magdalena Kóska-Wolny,
 • lic. Iwona Marzec,
 • dr Krzysztof Michalski,
 • kpt. mgr inż. Piotr Piątek,
 • mł. bryg. mgr inż. Wiktor Wąsik,
 • mgr Łukasz Żoczek.
RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

Program może ulec aktualizacji

22.04.2024

do godz. 11:00 - przyjazd i zakwaterowanie uczestników

11:00 - 12:00 - rejestracja uczestników

12:00 - 13:00 - przerwa obiadowa

13:00 - 14:30 - uroczyste otwarcie konferencji i wykłady inauguracyjne

14:30 - 15:00 - przerwa kawowa

15:00 - 16:30 - I sesja wystąpień

16:30 - 17:00 - przerwa kawowa

17:00 - 18:30 - II sesja wystąpień

19:30 - uroczysta kolacja

23.04.2024

8:00 - 9:30 - śniadanie

10:00 - 11:30 - III sesja wystąpień

11:30 - 12:00 - przerwa kawowa

12:00 - 13:30 - IV sesja wystąpień

13:30 - 14:30 - przerwa obiadowa

14:30 - 16:00 - panel ekspercki

16:00 - 16:30 - przerwa kawowa

16:00 - 18:00 - sesja posterowa (plakatowa)

19:00 - kolacja

24.04.2024

8:00 - 9:30 - śniadanie

8:00 - 10:00 - wymeldowanie uczestników

10:00 - 11:30 - V sesja wystąpień

11:30 - 13:00 - podsumowanie i zakończenie konferencji

PUBLIKACJA

Najlepsze nadesłane oryginalne artykuły naukowe w języku angielskim, po pozytywnych recenzjach, zostaną rekomendowane do wydania w czasopismach:

 • „Zeszyty Naukowe SGSP”.
 • „Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono”
 • „Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska - Scientific Review Engineering and Environmental Sciences
KONTAKT

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: jbihalowicz@apoz.edu.pl

REJESTRACJA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W KONFERENCJI

Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO. Rejestracja do dnia 10 marca 2024.

Komitet organizacyjny i naukowy zapewniają sobie prawo do zmiany formy wystąpienia jak i trybu uczestnictwa (stacjonarnie/zdalnie).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w konferencji.

Formularz rejestracyjny

Inne wpisy z podobnych kategorii

SPOTKANIE NOWOROCZNE Z EMERYTOWANYMI FUNKCJONARIUSZAMI I PRACOWNIKAMI APOŻ
SPOTKANIE NOWOROCZNE Z EMERYTOWANYMI FUNKCJONARIUSZAMI I PRACOWNIKAMI APOŻ
Spotkania z emerytowanymi funkcjonariuszami i pracownikami Akademii Pożarniczej (APoż) pozwalają na podtrzymywanie pamięci o os...
PRZEJŚCIE NA ZAOPATRZENIE EMERYTALNE PRACOWNIKÓW CYWILNYCH I FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z AKADEMII POŻARNICZEJ
PRZEJŚCIE NA ZAOPATRZENIE EMERYTALNE PRACOWNIKÓW CYWILNYCH I FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z AKADEMII POŻARNICZEJ
23 lutego 2024 r. w Akademii Pożarniczej (APoż) społeczność akademicka naszej Uczelni pożegnała odchodzących na zaopatrzenie em...
VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KULTURA POKOJU “KULTURA GRANIC” 
VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KULTURA POKOJU “KULTURA GRANIC” 
W dniach 15 i 16 lutego 20024 r. odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa KULTURA POKOJU  “Kultura granic” organizowan...