Skip to content
LOGOWANIE

Wyniki konkursu na najlepsze artykuły naukowe opublikowane w „Zeszytach Naukowych Pro Publico Bono” w 2023 r.

Zgodnie z zarządzeniem nr 40/22 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu na najlepsze artykuły naukowe opublikowane w „Zeszytach Naukowych Pro Publico Bono”, komitet konkursowy w składzie:

  1. dr inż. Magdalena Gikiewicz – Przewodnicząca Komitetu Konkursowego,
  2. prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski,
  3. dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. uczelni,
  4. bryg. dr inż. Anna Prędecka,
  5. bryg. dr Monika Tryboń,
  6. dr inż. Karolina Bralewska,
  7. dr inż. Karolina Tyrańska-Wizner.

dokonał oceny artykułów naukowych.

W toku przeprowadzonej oceny wyłoniono zwycięskie artykuły naukowe opublikowane w „Zeszytach Naukowych Pro Publico Bono” w 2023 roku:

w kategorii „Najlepszy artykuł naukowy koła naukowego”: 

V. Ratushnyi, БЕЗПЕКА ПРАЦІВНИКІВ ПРИ РОБОТІ З МАШИНАМИ ТА РОБОТАМИ НА ВИРОБНИЧИХ ЛІНІЯХ, Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono 2023, Nr 1 (1), s. 393–410.

https://zn-ppb.pl/resources/html/article/details?id=616889

 w kategorii „Najlepszy artykuł naukowy doktoranta”: 

M. Frączek, G. Data, WYKRYWANIE DEZINFORMACJI ZA POMOCĄ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI OPARTEJ NA ANALIZIE EMOCJI, Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono 2023, Nr 1 (1), s. 267–285.

https://zn-ppb.pl/resources/html/article/details?id=616883

w kategorii „Najlepszy artykuł naukowy studenta”: 

N. Skowronek, RYZYKO ZAWODOWE NA STANOWISKU MAGAZYNIERA W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE, Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono 2023, Nr 1 (1), s. 345–367.

https://zn-ppb.pl/resources/html/article/details?id=616887

w kategorii „Najlepszy artykuł naukowy nauczyciela akademickiego”: 

J. Gąsiorowski, OSOBOWOŚĆ SPRAWCY PRZESTĘPSTWA I JEJ WPŁYW NA PROCES WYKRYWCZY Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono 2023, Nr 1 (1), s. 51–88.

https://zn-ppb.pl/resources/html/article/details?id=616873

W konkursie nie wyłoniono zwycięzcy w kategorii „Najlepszy artykuł naukowy sekcji” z uwagi na brak artykułów naukowych spełniających właściwe kryteria konkursowe.

Laureatom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dalszego publikowania wyników badań naukowych na łamach „Zeszytów Naukowych Pro Publico Bono” (40 pkt MNiSW).

https://zn-ppb.pl/resources/html/cms/DEPOSITSMANUSCRIPT

Inne wpisy z podobnych kategorii

Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Podczas dzisiejszego seminarium podkreślono wiele kluczowych i strategicznych obszarów wymagających efektywnego zarządzania bez...
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
W dniu 12.04.2024 r. w Akademii Pożarniczej przy udziale Biura Edukacji Komendy Głównej PSP odbyło się spotkanie zespołu robocz...
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
9 kwietnia 2024 r. w Sali Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się stacjonarne spotkanie Konferencji Rektorów Ucz...