Skip to content
LOGOWANIE

XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „WIELOWYMIAROWOŚĆ BEZPIECZEŃSTWA W SPOŁECZEŃSTWIE CYFROWYM”

baner reklamowy konferencji, osoba trzymająca telefon w ręku, widoczne same dłonie

„Projekt dofinansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą „Doskonała nauka II”

TRANSMISJA ONLINE

FOTORELACJA

TYTUŁ KONFERENCJI

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wielowymiarowość bezpieczeństwa w społeczeństwie cyfrowym”

TERMIN I MIEJSCE

21. listopada 2023 r. Aula A2, bud. F., Akademia Pożarnicza (stacjonarnie)

ORGANIZATORZY

Akademia Pożarnicza (APoż) oraz Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie (WSGE)

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń środowiska akademickiego i ekspertów w zakresie wielowymiarowości bezpieczeństwa w społeczeństwie cyfrowym. Konferencja będzie platformą umożliwiającą prezentację najnowszych wyników badań związanych z rozwojem społeczeństwa cyfrowego w aspekcie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Ambicją organizatorów jest także stworzenie warunków dla swobodnej wymiany poglądów środowiska naukowego oraz w toku dyskusji poddanie pogłębionej analizie, także krytycznej, wzajemnego wpływu nowoczesnych technologii na przeciwdziałanie zagrożeniom, zarządzanie bezpieczeństwem, zarządzanie ryzykiem i budowę odporności instytucji i społeczeństw. Zaplanowano udział doktorantów i studentów, co zapewni szerokie oddziaływanie społeczne przedsięwzięcia i nowatorskie spojrzenie na problemy bezpieczeństwa w społeczeństwie cyfrowym.

DLA KOGO?

Konferencja przeznaczona jest dla bardzo szerokiego i interdyscyplinarnego środowiska naukowego jak i praktyków, dla których temat bezpieczeństwa i jego wielowymiarowości w kontekście rozległych zmian współczesnego społeczeństwa pod wpływem nowych technologii i cyfryzacji, jest szczególnie bliski. Tematyka konferencji a zwłaszcza dyskusje panelowe, w których gościć będziemy zacnych i cenionych ekspertów będą szczególnie interesujące dla przedstawicieli służb i podmiotów odpowiedzialnych za zapewnianie bezpieczeństwa, a także wszelkich instytucji generujących naukowe podwaliny w tej materii. Konferencja powinna również stać się miejscem kontaktu młodych adeptów nauki – doktorantów i studentów, ze specjalistami praktykami jak i kadrą naukową zajmującymi się szeroko rozległymi aspektami bezpieczeństwa i czynnikami je kształtującymi.

PATRONAT HONOROWY
 • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB)
 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, nadbryg. Marek Kubiak - Dyrektor RCB
 • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Jacek Siewiera - Szef BBN, Sekretarz Stanu
KOMITET HONOROWY
 • nadbryg. dr inż. Adam Konieczny, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;
 • nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, Rektor-Komendant Akademii Pożarniczej;
 • dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE, Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie;
 • nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska, prof. APwSz, Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie;
 • płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej;
 • prof. dr hab. Mirosław Minkina, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach;
 • st. bryg. dr inż. Paweł Janik, Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego;
 • dr hab. inż. Adam Baryłka, Dyrektor w Departamencie Architektury Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
KOMITET NAUKOWY
 • nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, Akademia Pożarnicza
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis, Akademia Pożarnicza
 • prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, MPH, Dr h.c, Collegium Humanum
 • prof. dr hab. Andrzej Misiuk, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Stanisław Pieprzny, Uniwersytet Rzeszowski
 • st. bryg. prof. dr hab. Marzena Półka, Akademia Pożarnicza
 • prof. dr hab. Piotr Pruszczyk, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • prof. dr hab. Bronisław Sitek, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 • prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski, Akademia Pożarnicza
 • prof. dr hab. Bernard Wiśniewski, Akademia Pożarnicza
 • prof. dr hab. Elżbieta Ura, Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. Stanisław Bułajewski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Zbigniew Ciekanowski, prof. WSM, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner, prof. PŚ, Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Jerzy Gałaj, prof. uczelni, Akademia Pożarnicza
 • dr hab. Anna Gołębiowska, prof. uczelni, Akademia Pożarnicza
 • mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni, Akademia Pożarnicza
 • dr hab. Weronika Jakubczak, prof. uczelni, Akademia Pożarnicza
 • dr hab. Mirosława Jaworowska, prof. uczelni, Akademia Pożarnicza
 • st. bryg. dr hab. inż. Adam Krasuski, prof. uczelni, Akademia Pożarnicza
 • bryg. dr hab. inż. Bożena Kukfisz, Akademia Pożarnicza
 • dr hab. Ewa Maria Marciniak, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Mariusz Nepelski, prof. uczelni, Akademia Pożarnicza
 • dr hab. inż. Andrzej Polańczyk, prof. uczelni, Akademia Pożarnicza
 • dr hab. inż. Michał Szota, prof. uczelni, Akademia Pożarnicza
 • dr hab. Marzena Rachwał, prof. uczelni, Akademia Pożarnicza
 • st. bryg. dr hab. inż. Joanna Rakowska, prof. uczelni, Akademia Pożarnicza
 • dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni, Akademia Pożarnicza
 • dr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. uczelni, Akademia Pożarnicza;
 • dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. uczelni, Akademia Pożarnicza
 • dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, prof. WSGE, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
 • dr hab. Jakub Zięty, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. inż. Adam Baryłka, Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr hab. inż. Grzegorz Majewski, prof. uczelni, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • dr hab. inż. Jacek Gębicki, prof. uczelni, Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Barbara Kozielska, prof. uczelni, Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Artur Badyda, prof. uczelni, Politechnika Warszawska
 • dr  inż. Patrycja Rogula-Kopiec, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
 • dr  inż. Malwina Tytła, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
 • dr hab. Bogusław Ulijasz, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Sebastian Bentkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr Maciej Ciesielski, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
 • dr Jacek Charatynowicz, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
 • dr Iwona Florek, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
 • dr Leszek Goździewski, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
 • bryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak, Akademia Pożarnicza
 • dr Czesław Marcinkowski, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
 • dr Julia Nowicka, Akademia Sztuki Wojennej
 • st. bryg. dr inż. Robert Piec, Akademia Pożarnicza
 • st. bryg. dr inż. Małgorzata Majder-Łopatka, Akademia Pożarnicza
 • dr inż. Karolina Bralewska, Akademia Pożarnicza
 • st. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz, Akademia Pożarnicza
 • płk dr Piotr Potejko, Uniwersytet Warszawski
 • dr Sylwester Smoleński, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
 • mł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec, Akademia Pożarnicza
 • st. kpt. dr Monika Wojakowska, Akademia Pożarnicza
 • dr Wojciech Wróblewski, Akademia Pożarnicza
 • dr Radosław Fellner, Akademia Pożarnicza
 • płk Łukasz Wojewoda, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa KPRM
 • Marcin Wysocki, z-ca Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa KPRM
 • dr inż. Patrycja Rogula-Kopiec, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu
KOMITET ORGANIZACYJNY
 • dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, prof. WSGE, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej – przewodnicząca Komitetu
 • st. bryg. dr inż. Robert Piec, Akademia Pożarnicza – zastępca przewodniczącej Komitetu
 • st. kpt. Edyta Jobda, Akademia Pożarnicza
 • dr Maciej Ciesielski, WSGE
 • mł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec, Akademia Pożarnicza
 • bryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak, Akademia Pożarnicza
 • dr Radosław Fellner, Akademia Pożarnicza
 • lic. Iwona Marzec, Akademia Pożarnicza
 • st. kpt. mgr Magdalena Gierska, Akademia Pożarnicza
 • mgr Renata Grabowska, Akademia Pożarnicza
RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

9:10 - 10:00

Rozpoczęcie konferencji

Wykład inauguracyjny pt. ,,Kanon bezpieczeństwa'' wygłosi: nadbryg. w st. spocz. prof. dr hab. Jerzy Wolanin

Panel główny: Inżynieria bezpieczeństwa jako skuteczne narzędzie w zarządzaniu bezpieczeństwem i czynnikami je kształtującymi

Bezpieczeństwo rozumiane jako dobro wspólne będące sumą warunków życia społecznego umożliwiającego i ułatwiającego integralny rozwój wszystkich członków wspólnot, środowiska sprzyjającego rozwojowi człowieka, można traktować podmiotowo jako tło do działań inżynierskich, twórczych mających na celu zmianę stanu otoczenia oraz koordynacji działań adekwatnych do pojawiających się wyzwań i zagrożeń. W panelu poruszane będą zagadnienia związane z wielowymiarowością bezpieczeństwa w ujęciu inżynierskim oraz społecznym. Omówione zostaną dobre praktyki stosowane w różnych instytucjach oraz wyzwania stawiane podmiotom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. Jednocześnie pierwszy raz uwypuklone zostaną kwestie związane z inżynierią bezpieczeństwa jako nową dyscypliną naukową w Polsce. Zaplanowano krótką dyskusję obejmującą jej genezę, wyzwania i perspektywy właśnie w zakresie tej części dyscypliny jaka może być wiązana z zarządzaniem bezpieczeństwem czy ryzykiem w szeroko rozumianym kontekście. Interdyscyplinarność i wielowymiarowość „bezpieczeństwa” jako pojęcia w ujęciu zarówno społecznym jak i inżynierskim pozwala na nadanie zaproponowanemu panelowi szczególnego priorytetu. Będzie on rozwijany i kontynuowany w przyszłości na tzw. Forum inżynierii bezpieczeństwa i systemów, które planuje się stworzyć jako wartość dodaną będącą efektem  proponowanego wydarzenia.

Po Panelu Głównym odbędą się następujące panele:

10:00 – 11:15

Panel 1: Kultura bezpieczeństwa jako jeden z filarów bezpieczeństwa w społeczeństwie cyfrowym

Rozwiązania będą dotyczyły wartości indywidualnych i grupowych, postaw, percepcji, kompetencji i wzorców zachowania, które determinują zaangażowanie, styl i sprawność zarządzania bezpieczeństwem w szerokim ujęciu. W panelu tym będą omawiane także zagadnienia dotyczące ochrony informacji i powiązane z nią aspekty prawne, a także compliance w systemach bezpieczeństwa społeczeństwa cyfrowego.

11:15 – 11:30

PRZERWA KAWOWA

11:30 – 13:00

Panel 2: Metodologia w zarządzaniu bezpieczeństwem: elementy oceny i warsztatu w aspekcie inżynierskim i społecznym

Jedną z miar bezpieczeństwa jest ryzyko. Ocena ryzyka określająca poziom zagrożeń, jest kluczowym elementem wpływającym na oszacowany poziom bezpieczeństwa. Natomiast zastosowana metodyka oceny ryzyka ogrywa kluczową rolę w procesie określania wartości ryzyka a na tej bazie poziomu bezpieczeństwa. Osiągnięty poziom ryzyka przekłada się na zakres podjętych zakres czynności  a umiejętność zmniejszania ryzyka jest złożonym i wielowymiarowym zagadnieniem. W panelu przedstawione zostaną różne techniki i sposoby oceny ryzyka oraz zarządzania bezpieczeństwem. Zaprezentowane zostanie zarówno podejście wywodzące się z podstaw nauk społecznych jak również podejście inżynierskie.

13:00 - 13:30     

PRZERWA OBIADOWA

13:30 – 14:30

Panel 3: Wybrane wymiary bezpieczeństwa: procesowy, przemysłowy, środowiskowy, społeczny, prawny, edukacyjny, transgraniczny, ekonomiczny

Wielowymiarowość bezpieczeństwa związana jest z mnogością elementów, które je kształtują. W dość trywialnym ujęciu wyobrazić sobie można niemal każdy element naszego życia jako jeden z czynników warunkujących nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo otoczenia. O ile na część z tych czynników nie mamy wpływu to jesteśmy w stanie z dość dobrą skutecznością zarządzać tymi elementami bezpieczeństwa, które można zamodelować, zaprojektować, skonstruować i wreszcie poddać walidacji. Wszystkie te elementy wchodzą w zakres tematyczny proponowanego panelu. Przedmiotem są wszelkie doświadczenia, spostrzeżenia i wnioski związane z badaniami i praktyką w zakresie bezpieczeństwa procesowego, przemysłowego, środowiskowego, ekonomicznego jak również powiązaniom tych elementów z bezpieczeństwem w rozumieniu prawnym, społecznym, gospodarczym czy politycznym a nawet religijnym.

14:30 – 14:45

PRZERWA KAWOWA

14:45 – 16:00

Panel 4: Aktualna sytuacja międzynarodowa, społeczna, gospodarcza i prawna jako czynniki decydujące o wielowymiarowości bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo zarówno pojęciowo jak i w praktyce zależy od wielu czynników w wymiarze narodowym, regionalnym i globalnym. Wyzwania, przed jakimi stanęło społeczeństwo cyfrowe wymuszają konieczność działania na wielu płaszczyznach, według określonej teorii i z wykorzystaniem określonych metodyk celem jego utrzymywania na akceptowalnym poziomie. Również określenie tego poziomu jest procesem złożonym, uzależnionym od sytuacji społecznej, gospodarczej, prawnej i innych czynników z nimi powiązanych czy je uzależniających. Celem niniejszego panelu jest wymiana poglądów i doświadczeń z obszarów bezpieczeństwa w kontekście aktualnych problemów i wyzwań na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie i szeroko rozumianego kryzysu gospodarczego.

16:00 - 16:30    

DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

PUBLIKACJA

Najlepsze nadesłane oryginalne artykuły naukowe w języku angielskim, po pozytywnych recenzjach, zostaną rekomendowane do wydania w czasopismach: „Journal of Modern Science” (140 pkt MEiN) oraz „Zeszyty Naukowe SGSP” (100 pkt MEiN). Ostateczne wersje artykułów należy składać do dnia 31. stycznia 2024 r.

POPRZEDNIE EDYCJE
KONTAKT

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

REJESTRACJA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W KONFERENCJI

Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO. Rejestracja do dnia 31. października 2023 r.

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł z VAT. Dane do przelewu: 

Adresat: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Numer konta: 52 1020 1127 0000 1302 0096 0385 (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna - PKO BP SA)

Tytuł przelewu: konferencja bezpieczeństwo 2023, imię i nazwisko uczestnika

Termin opłaty: do 10. listopada 2023 r.

Inne wpisy z podobnych kategorii

VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KULTURA POKOJU “KULTURA GRANIC” 
VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KULTURA POKOJU “KULTURA GRANIC” 
W dniach 15 i 16 lutego 20024 r. odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa KULTURA POKOJU  “Kultura granic” organizowan...
ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA NAUKI POLSKIEJ
ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA NAUKI POLSKIEJ
19 lutego obchodzimy Dzień Nauki Polskiej. Data tego święta państwowego nie jest przypadkowa – 19 lutego 1473 r. urodził się Mi...
ZAPRASZAMY STUDENTÓW I STUDENTKI AKADEMII POŻARNICZEJ DO UDZIAŁU W REKRUTACJI DO PROGRAMU DLA STUDENTÓW – AMBASADORÓW „EU CAREERS”
ZAPRASZAMY STUDENTÓW I STUDENTKI AKADEMII POŻARNICZEJ DO UDZIAŁU W REKRUTACJI DO PROGRAMU DLA STUDENTÓW – AMBASADORÓW „EU CAREERS”
Zapraszamy studentów i studentki Akademii Pożarniczej do udziału w rekrutacji do programu dla studentów – ambasadorów „EU Caree...