Skip to content
LOGOWANIE

Z DUMĄ INFORMUJEMY, ŻE NASZ PRACOWNIK DR HAB. INŻ. WIOLETTA ROGULA-KOZŁOWSKA, PROFESOR UCZELNI ZOSTAŁA WYBRANA NA CZŁONKA KOMITETU INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk skupiają reprezentantów poszczególnych dyscyplin naukowych lub ich grup tworząc zintegrowaną i reprezentatywna platformę specjalistów w danej dyscyplinie naukowej. W skład komitetów naukowych wchodzą krajowi członkowie Polskiej Akademii Nauk, wybitni pracownicy naukowi reprezentujący szkoły wyższe, placówki Polskiej Akademii Nauk i instytuty zaplecza naukowo-badawczego resortów, a także przedstawiciele instytucji i organizacji gospodarczych i społecznych.

Czwartego listopada 2023 roku zakończyły się wybory do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk rozpoczynających swoją kadencję w 2024 roku. Zgodnie z „Regulaminem trybu wyboru członków i organów komitetów naukowych” przyjętym uchwałą Prezydium Polskiej Akademii Nauk nr 52/2023 z dnia 26 września 2023 r., wybory zostały przeprowadzone w odniesieniu do 71 Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Informacja o wynikach wyborów do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk

Cieszymy się, że Akademia Pożarnicza po raz pierwszy w historii Uczelni posiada swojego reprezentanta w tak prestiżowej instytucji. Pani Profesor i pozostałym wybranym członkom serdecznie gratulujemy.

 

Inne wpisy z podobnych kategorii

WIZYTA W PRZEDSZKOLU „MALEŃSTWO I PRZYJACIELE”
WIZYTA W PRZEDSZKOLU „MALEŃSTWO I PRZYJACIELE”
26 lutego 2024 r. funkcjonariusze Zakładu Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego st. kpt. mgr inż. Małgorzata Ciuka-Witrylak o...
AKADEMIA POŻARNICZA NAGRODZONA PODCZAS TARGÓW IPITEX 2024
AKADEMIA POŻARNICZA NAGRODZONA PODCZAS TARGÓW IPITEX 2024
W lutym 2024 r. odbyła się kolejna edycja targów IPITEX 2024 – Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovati...
PRZEJŚCIE NA ZAOPATRZENIE EMERYTALNE PRACOWNIKÓW CYWILNYCH I FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z AKADEMII POŻARNICZEJ
PRZEJŚCIE NA ZAOPATRZENIE EMERYTALNE PRACOWNIKÓW CYWILNYCH I FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z AKADEMII POŻARNICZEJ
23 lutego 2024 r. w Akademii Pożarniczej (APoż) społeczność akademicka naszej Uczelni pożegnała odchodzących na zaopatrzenie em...