Skip to content
LOGOWANIE

ZAJĘCIA WYJAZDOWE PODCHORĄŻYCH W CENTRALNYM OŚRODKU ANALIZY SKAŻEŃ 

Grupa osób pozuje do zdjęcia

W dniach 15 i 22 stycznia 2024 r. odbyły się zajęcia wyjazdowe grup podchorążych Akademii Pożarniczej (APoż) na terenie Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń (COAS), organizowane przez Katedrę Działań Ratowniczych w ramach przedmiotu Organizacja i kierowanie działaniami ratowniczymi.

W ramach zajęć studenci APoż uczestniczyli w prelekcji pracowników COAS z obszaru współdziałania z innymi podmiotami na szczeblu taktycznym i strategicznym w zakresie wykrywania skażeń, organizacji działań ratowniczych przy zagrożeniach CBRN, w tym wywołanymi czynnikami BMR. W trakcie spotkania omówiono także wymianę informacji z innymi organizacjami z ww. obszaru oraz zdarzeń terrorystycznych. Ponadto przedstawiono funkcjonowanie COAS na szczeblu krajowym. Studenci mieli również możliwość zapoznania się z wyposażeniem i działalnością laboratorium, a także innym wyposażeniem technicznym w obszarze analizy skażeń.

Uzyskana wiedza i doświadczenie stworzyły możliwości działania i współdziałania z Siłami Zbrojnymi RP w obszarze analizy skażeń, praktycznego zweryfikowania swojej wiedzy przekazywanej na zajęciach m.in. z zakresu systemów wykrywania skażeń i alarmowania, organizacji i kierowania działaniami ratowniczymi. Spotkanie pozwoliło na uzyskanie niezwykle cennego doświadczenia.

Składamy podziękowania dla Generalnego Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych i COAS za umożliwienie realizacji przedsięwzięcia.

Opiekunami grup byli: bryg. dr inż. Marcin Anszczak i bryg. dr inż. Artur Ankowski.

Inne wpisy z podobnych kategorii

SPOTKANIE NOWOROCZNE Z EMERYTOWANYMI FUNKCJONARIUSZAMI I PRACOWNIKAMI APOŻ
SPOTKANIE NOWOROCZNE Z EMERYTOWANYMI FUNKCJONARIUSZAMI I PRACOWNIKAMI APOŻ
Spotkania z emerytowanymi funkcjonariuszami i pracownikami Akademii Pożarniczej (APoż) pozwalają na podtrzymywanie pamięci o os...
PRZEJŚCIE NA ZAOPATRZENIE EMERYTALNE PRACOWNIKÓW CYWILNYCH I FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z AKADEMII POŻARNICZEJ
PRZEJŚCIE NA ZAOPATRZENIE EMERYTALNE PRACOWNIKÓW CYWILNYCH I FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z AKADEMII POŻARNICZEJ
23 lutego 2024 r. w Akademii Pożarniczej (APoż) społeczność akademicka naszej Uczelni pożegnała odchodzących na zaopatrzenie em...
VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KULTURA POKOJU “KULTURA GRANIC” 
VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KULTURA POKOJU “KULTURA GRANIC” 
W dniach 15 i 16 lutego 20024 r. odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa KULTURA POKOJU  “Kultura granic” organizowan...