Skip to content
LOGOWANIE

ZAKOŃCZENIE MIĘDZYNARODOWYCH ĆWICZEŃ RATOWNICZYCH NEW WAVE POLAND 2023 (MODEX 2023)

Grupa strażaków podczas ćwiczeń Modex 2023

"Tylko siła może współpracować"

Dwight D. Eisenhower

W dniach 5-8 września 2023 r. odbyły się międzynarodowe ćwiczenia ratownicze New Wave Poland 2023 (MODEX 2023), zrealizowane w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

W kilkudniowych ćwiczeniach o tematyce zagrożeń powodziowych udział wzięły grupy ratownicze z: Polski, Ukrainy, Finlandii, Austrii, Czech, Belgii i Chorwacji.

Wydarzenie zorganizowano na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Akademii Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim, wzdłuż Narwii i Wisły oraz w siedzibie naszej Uczelni w Warszawie.

Różnorodna charakterystyka podejmowanych działań podczas ćwiczeń umożliwiła międzynarodowym modułom ratowniczym zdobycie cennych kwalifikacji i doskonalenie umiejętności operacyjnych.

Jednymi z ostatnich elementów wydarzenia były: uroczystość rozdania certyfikatów oraz odprawy podsumowujące ćwiczenia.

Organizatorem przedsięwzięcia była Akademia Pożarnicza oraz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, będące częścią międzynarodowego konsorcjum APELL, którego zadaniem jest organizacja ćwiczeń dla modułów ratowniczych wchodzących w skład Europejskiej Puli Zasobów Ratowniczych.

Dziękujemy społeczności akademickiej naszej Uczelni za zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia oraz partnerom za efektywną współpracę!  

Zdj.: mł. kpt. Marcin Muskała

Inne wpisy z podobnych kategorii

PODCHORĄŻOWIE 4-TEJ KOMPANII W DRUKARNI OFFSETOWEJ GPA GLOBAL W PRUSZKOWIE
PODCHORĄŻOWIE 4-TEJ KOMPANII W DRUKARNI OFFSETOWEJ GPA GLOBAL W PRUSZKOWIE
W dniach 13 oraz 20 listopada 2023 roku podchorążowie 4-tej Kompanii Akademii Pożarniczej (SP-PK20) w ramach realizacji zajęć z...
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ M.ST. WARSZAWY
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ M.ST. WARSZAWY
1 grudnia 2023 r. zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Pożarniczą (APoż) a Strażą Miejską m.st. Warszawy.  Stron...
REALIZACJA PROJEKTU „WZMOCNIENIE GOTOWOŚCI I ZDOLNOŚCI REAGOWANIA GRUZIŃSKICH SŁUŻB RATOWNICZYCH POPRZEZ ROZWÓJ OŚRODKA SZKOLENIA STRAŻY POŻARNEJ”
REALIZACJA PROJEKTU „WZMOCNIENIE GOTOWOŚCI I ZDOLNOŚCI REAGOWANIA GRUZIŃSKICH SŁUŻB RATOWNICZYCH POPRZEZ ROZWÓJ OŚRODKA SZKOLENIA STRAŻY POŻARNEJ”
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA. Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa...