Skip to content
LOGOWANIE

ZAKOŃCZENIE MIĘDZYNARODOWYCH ĆWICZEŃ RATOWNICZYCH NEW WAVE POLAND 2023 (MODEX 2023)

Grupa strażaków podczas ćwiczeń Modex 2023

"Tylko siła może współpracować"

Dwight D. Eisenhower

W dniach 5-8 września 2023 r. odbyły się międzynarodowe ćwiczenia ratownicze New Wave Poland 2023 (MODEX 2023), zrealizowane w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

W kilkudniowych ćwiczeniach o tematyce zagrożeń powodziowych udział wzięły grupy ratownicze z: Polski, Ukrainy, Finlandii, Austrii, Czech, Belgii i Chorwacji.

Wydarzenie zorganizowano na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Akademii Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim, wzdłuż Narwii i Wisły oraz w siedzibie naszej Uczelni w Warszawie.

Różnorodna charakterystyka podejmowanych działań podczas ćwiczeń umożliwiła międzynarodowym modułom ratowniczym zdobycie cennych kwalifikacji i doskonalenie umiejętności operacyjnych.

Jednymi z ostatnich elementów wydarzenia były: uroczystość rozdania certyfikatów oraz odprawy podsumowujące ćwiczenia.

Organizatorem przedsięwzięcia była Akademia Pożarnicza oraz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, będące częścią międzynarodowego konsorcjum APELL, którego zadaniem jest organizacja ćwiczeń dla modułów ratowniczych wchodzących w skład Europejskiej Puli Zasobów Ratowniczych.

Dziękujemy społeczności akademickiej naszej Uczelni za zaangażowanie w realizację przedsięwzięcia oraz partnerom za efektywną współpracę!  

Zdj.: mł. kpt. Marcin Muskała

Inne wpisy z podobnych kategorii

Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Podczas dzisiejszego seminarium podkreślono wiele kluczowych i strategicznych obszarów wymagających efektywnego zarządzania bez...
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
W dniu 12.04.2024 r. w Akademii Pożarniczej przy udziale Biura Edukacji Komendy Głównej PSP odbyło się spotkanie zespołu robocz...
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
9 kwietnia 2024 r. w Sali Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się stacjonarne spotkanie Konferencji Rektorów Ucz...