Skip to content
LOGOWANIE

Zakończenie realizacji projektu pt. Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – Koordynacja i Standaryzacja

baner

Nazwa Programu: Sprawy wewnętrzne
Nazwa funduszu: Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021
Nr umowy finansowej: 5/NMF/2021

Akademia Pożarnicza w latach 2021-2024 r. w ramach projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE - koordynacja i standaryzacja” współfinansowanego z Funduszy Norweskich na lata 2014– 2021, realizowała prace w pakiecie WP 1 (zobacz film) i WP 10 (zobacz film). W obu pakietach pełniła role lidera.

PAKIET PRACY WP 1 – SYSTEM REAGOWANIA NA ZDARZENIA
O CHARAKTERZE CBRNE

W ramach WP 1 przeprowadzono szczegółową analizę luk systemowych związanych z reagowaniem służb na miejscu zdarzenia o charakterze CBRNE. Zidentyfikowano kluczowe obszary, w których system reagowania wymaga usprawnienia, w tym koordynacji działań. Szczególną uwagę zwrócono na komunikacje między służbami oraz procedury bezpieczeństwa. Wyniki analizy posłużyły jako podstawa do dalszego kształtowania i modyfikacji procesów oraz procedur interwencyjnych. Na ich podstawie opracowano sekwencyjny algorytm działania na miejscu zdarzenia oraz przygotowano projekt procedur reagowania na zdarzenia o charakterze CBRNE. Dodatkowo, opracowano słownik CBRNE. Słownik stanowi referencyjne źródło dla służb, organizacji oraz instytucji zaangażowanych w działania związane z zagrożeniami CBRNE.

PAKIET PRACY WP 10 - PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU REAGOWANIA NA ZDARZENIA O CHARAKTERZE CBRN

W ramach pakietu przeprowadzono szkolenia zgodnie z autorskimi programami szkoleń specjalistycznych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym w wariancie A i B (poziom wykonawczy i poziom kierowniczy). Przeprowadzono 13 cykli szkoleniowych, w czasie których przeszkolono 260 osób.

Dodatkowo, w ramach projektu wykonano modułowe stanowisko kontenerowe do przeprowadzenia szkolenia ze stosowania środków ochrony oraz sprzętu do detekcji czynników CBRNE w atmosferze skażonej, na którym przeszkolono 132 podchorążych Akademii Pożarniczej.

***

Więcej informacji na temat Norweskiego Mechanizmu Finansowania i projektów realizowanych w ramach funduszy norweskich jest dostępnych pod adresami: www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org and www.eog.gov.pl oraz www.fundusze.mswia.gov.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Zadania wykonane w ramach WP1 i WP10 przyczyniły się do znacznego wzmocnienia systemu reagowania na zdarzenia CBRNE. Przełożyło się to na zwiększenie efektywności operacyjnej służb, lepszą koordynację działań oraz podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa publicznego.

Wszystkim osobom realizującym projekt pt. "Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRN - koordynacja i standaryzacja", w imieniu władz Uczelni i własnym, dziękuję za zaangażowanie i kreatywną realizacje zadań.

Opracowanie: st. bryg. dr inż. Małgorzata Majder-Łopatka

Inne wpisy z podobnych kategorii

Czerwiec miesiącem sportowców 
Czerwiec miesiącem sportowców 
6 czerwca 2024 r. w Myśliborzu (woj. zachodniopomorskie) st. str. pchor. Bartosz MAŁKIEWICZ  z Kompanii Szkolnej II Akademii Po...
KONFERENCJA NAUKOWA „BEZPIECZEŃSTWO STRAŻAKÓW W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH” II EDYCJA
KONFERENCJA NAUKOWA „BEZPIECZEŃSTWO STRAŻAKÓW W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH” II EDYCJA
TYTUŁ KONFERENCJI „BEZPIECZEŃSTWO STRAŻAKÓW W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH” – II EDYCJA TERMIN KONFERENCJI 10 – 11  wrz...
Podchorążowie Akademii Pożarniczej ponownie na podium Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym!
Podchorążowie Akademii Pożarniczej ponownie na podium Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym!
W dniach 13-14 czerwca 2024 r. na terenie stadionu sportowego Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbył...