Skip to content
LOGOWANIE

ZGŁOSZENIA DO VII EDYCJI KONKURSU ANIMUS FORTIS „MĘŻNY DUCH” 2023

baner statuetka

Dla ratownika - za osobiste męstwo, dla przedstawiciela instytucji, która znacząco wpłynęła na pozytywne zmiany pozwalające skuteczniej ratować ludzkie życie. Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do VII edycji konkursu Animus Fortis 2023, którego nagrodą główną jest statuetka będąca miniaturą projektu Pomnika Sanitariusza. Na zgłoszenia czekamy do 26 marca 2024 r.

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do VII edycji konkursu Animus Fortis 2023. Nagroda przyznawana jest za akcje ratownicze, dokonania oraz osiągnięcia, które miały miejsce w roku 2023.

Na zgłoszenia czekamy do 26 marca 2024 r.

Nagroda Animus Fortis „Mężny Duch” ma na celu uhonorowanie osób i instytucji mających szczególny wpływ na pozytywne zmiany oraz kształtowanie wizerunku służb ratowniczych. Ma nawiązywać do najlepszych tradycji służb medycznych dlatego nagrodą jest statuetka będąca miniaturą projektu „Pomnika Sanitariusza”.

Nagroda Animus Fortis „Mężny Duch” przyznawana jest w dwóch kategoriach:

  • Za „osobiste męstwo” dla osoby, która w roku poprzedzającym przyznanie nagrody wyróżniła się w znaczący sposób w akcji ratowniczej. Laureatem nagrody może zostać osoba pełniąca służbę bądź zatrudniona w instytucji realizującej zadania ratownicze (np. w wojsku, policji, straży pożarnej, służbie zdrowia, WOPR, TOPR, GOPR).
  • Dla przedstawiciela instytucji, która znacząco wpłynęła na pozytywne zmiany pozwalające skuteczniej ratować ludzkie życie.

Dodatkowo Kapituła Nagrody może przyznać dyplom honorowy za wyróżniający się wniosek zarówno w kategorii indywidualnej jak i instytucjonalnej. Laureatów do nagrody nominuje Kapituła złożona z 13 członków.
W jej skład wchodzą Dyrektor WIM-PIB, Przewodniczący Rady Naukowej WIM-PIB, przedstawiciele: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Zdrowia, Stowarzyszenia „Szpital Ujazdowski”, portalu „Rynek Zdrowia”, czasopisma „Lekarz Wojskowy” oraz przedstawiciele Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby oraz instytucje w formie pisemnego wniosku kierowanego do Dyrektora WIM-PIB w terminie do 26 marca 2024 r. na adres e-mail: dyrekcja@wim.mil.pl lub na adres: Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, 04-141 Warszawa, ul. Szaserów 128 z dopiskiem „Konkurs Animus Fortis 2023”.

Więcej informacji oraz wnioski dostępne są na stronie internetowej

Inne wpisy z podobnych kategorii

Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Podczas dzisiejszego seminarium podkreślono wiele kluczowych i strategicznych obszarów wymagających efektywnego zarządzania bez...
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
W dniu 12.04.2024 r. w Akademii Pożarniczej przy udziale Biura Edukacji Komendy Głównej PSP odbyło się spotkanie zespołu robocz...
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
9 kwietnia 2024 r. w Sali Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się stacjonarne spotkanie Konferencji Rektorów Ucz...