Skip to content
LOGOWANIE

ŻYCZENIA REKTORA-KOMENDANTA APOŻ Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Życzenia-Rektora-Komendanta-APoż-z-okazji-Dnia-Edukacji-Narodowej - baner

"Nauka to podróż, którą odbywamy przez całe życie, nieustannie odkrywając nowe cele."

Jim Stovall

Szanowni nauczyciele akademiccy,
Szanowni funkcjonariusze i pracownicy
Akademii Pożarniczej!

W Dniu Edukacji Narodowej szczególnego znaczenia nabierają słowa: „piękno naukowej przygody polega na tym, że nigdy nie zabraknie dalszych znaków zapytania”. W imieniu własnym, kierownictwa oraz Senatu Akademii Pożarniczej pragnę przekazać tymi słowami najserdeczniejsze podziękowania wszystkim nauczycielom akademickim za nieustanne zaangażowanie, cierpliwość i trud włożony w przekazywanie wiedzy studentom, podchorążym i słuchaczom wszystkich rodzajów studiów, kursów i szkoleń. Słowa uznania kieruję również do osób, które codziennie wspierają działalność naszej Uczelni.

Ostatni rok akademicki to dla APoż okres szeregu sukcesów na polu naukowym i badawczym, w tym także tych mających praktyczne znaczenie dla naszej ratowniczej formacji. Jesteśmy świadkami wyjątkowego wydarzenia w wieloletniej historii naszej Alma Mater. Zmiana nazwy i nadanie nowego sztandaru Uczelni jest wyrazem podkreślenia osiągnięć Uczelni. Era Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nie dobiega końca, lecz się zmienia. Z dumą i zapałem do dalszego rozwoju dydaktycznego, naukowego i organizacyjnego, otwieramy nowy rozdział w dziejach Uczelni.

Niech Państwa praca na rzecz kształcenia kolejnych pokoleń absolwentów naszej Alma Mater przynosi jak najlepsze owoce i zawsze znajduje szacunek wśród wychowanków. Kształtowanie młodych umysłów i charakterów jest bowiem wymagającą i jednocześnie zaszczytną misją. To dzięki Państwu studenci, podchorążowie i słuchacze APoż uzyskują wsparcie w zdobywaniu nowej wiedzy i kształtowaniu umiejętności potrzebnych w dalszym życiu zawodowym.

To ogromny zaszczyt i radość, że wspólnie współtworzymy środowisko akademickie i pożarnicze naszego kraju. Kreujemy przyszłość i nadajemy jej wyjątkowy kształt. Niech rozpoczynający się rok akademicki 2023/2024 przyniesie nam wszystkim wiele sukcesów i satysfakcji z wykonywanych zadań!

Rektor-Komendant Akademii Pożarniczej
nadbryg. dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI, prof. uczelni

 

ŻYCZENIA REKTORA-KOMENDANTA APOŻ Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ (pdf, 228 KB)

Inne wpisy z podobnych kategorii

Reprezentanci APoż na XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych”
Reprezentanci APoż na XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo portów morskich i lotniczych”
19 kwietnia 2024 r. w Bibliotece Głównej Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni odbywa się XIII Ogólnop...
81. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim
81. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim
81 lat temu warszawscy Żydzi podjęli zbrojną walkę z Niemcami. Pamiętamy o bohaterkach i bohaterach, którzy walczyli o wolność ...
Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Podczas dzisiejszego seminarium podkreślono wiele kluczowych i strategicznych obszarów wymagających efektywnego zarządzania bez...