Skip to content
LOGOWANIE

DRONETECH WORLD MEETING W TORUNIU Z UDZIAŁEM AKADEMII POŻARNICZEJ

Grupa strażaków, studentów APoż i Rektor-Komendant APoż podczas DroneTech
W dniach 11-13 października przedstawiciele Akademii Pożarniczej, w tym członkowie Koła Naukowe Liderzy Bezpieczeństwa, uczestniczyli w VIII edycji DroneTech World Meeting 2023 w Toruniu – największym w Polsce cyklicznym międzynarodowym wydarzeniu poświęconym pojazdom autonomicznym i bezzałogowym, kosmonautyce, sztucznej inteligencji i wszystkim nowym technologiom związanym z rozwojem inteligentnej metropolii XXI wieku. Nasza Uczelnia była współorganizatorem tego wydarzenia.
 
Podczas konferencji naszą Uczelnię reprezentowali: Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, st. bryg. dr inż. Rober Piec, sekc. Piotr Świdlicki, mgr Bartłomiej Litwinek, mgr Mateusz Lizut, mgr Aleksandra Woźniak, dr Radosław Fellner oraz studenci - przedstawiciele Koła Naukowe Liderzy Bezpieczeństwa: Kacper Murawski, Martyna Kapusta, Julia Wasilak. Na naszym stoisku prezentowaliśmy aktualną ofertę badawczą, a także edukacyjną i dydaktyczną.
 
W tym roku DroneTech World Meeting trwał aż trzy dni. Pierwszego dnia (11. października), na terenie lotniska Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu odbył się DRONEMAGEDDON, czyli demonstrator technologii bezzałogowych. Podczas ćwiczeń sytuacji kryzysowych (terroryści wzięli zakładników!) i działań ratowniczo-gaśniczych bezzałogowy sprzęt latający oraz kroczący oraz rozwiązania technologiczne zostały poddane ocenie i weryfikacji przez przedstawicieli służb mundurowych.
 
Drugiego dnia, 12. października, w Arenie Toruń rozpoczęła się część konferencyjna, targi i wystawy sprzętu, wyścigi dronowe oraz giełda kooperacyjna. Jak już pisaliśmy (PODPISANIE POROZUMIENIA Z INSTYTUTEM WSPIERANIA NOWYCH TECHNOLOGII), podczas uroczystego otwarcia zostało podpisane porozumienia pomiędzy Rektorem-Komendantem Akademii Pożarniczej a Instytutem Wspierania Nowych Technologii z Torunia. Otwiera to nowy rozdział w historii rozwoju bezzałogowców w naszej Uczelni, a także stanowi asumpt do pogłębionej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności.
 
Trzeciego dnia, mgr Aleksandra Woźniak zaprezentowała w imieniu zespołu badawczego Akademii Pożarniczej referat pt. „Ryzyko operacyjne w perspektywie modelu 5P podczas użytkowania SBSP w ratownictwie i ochronie ludności - wybrane wyniki badań”.
 
Akademia Pożarnicza była współorganizatorem tego wydarzenia, co świadczy o jej prestiżu i zaangażowaniu w kreowanie innowacyjnych rozwiązań dla służb mundurowych i społeczeństwa.
 
DroneTech World Meeting był niezapomnianym doświadczeniem, pełnym wiedzy, inspiracji i kontaktów z twórcami i użytkownikami technologii bezzałogowych.

Inne wpisy z podobnych kategorii

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ŚWIADECTW UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA SŁUCHACZY MUNDUROWYCH I CYWILNYCH APOŻ
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ŚWIADECTW UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA SŁUCHACZY MUNDUROWYCH I CYWILNYCH APOŻ
8 grudnia 2023 r. w Akademii Pożarniczej (APoż) odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia studiów podyplomowych dla...
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU W URLACH
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 ROKU W URLACH
Współpraca w obszarze działalności dydaktycznej, organizacyjnej i promocyjnej to podstawowe założenia porozumienia, które zawar...
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ M.ST. WARSZAWY
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ M.ST. WARSZAWY
1 grudnia 2023 r. zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Pożarniczą (APoż) a Strażą Miejską m.st. Warszawy.  Stron...