Skip to content
LOGOWANIE

MOBILNE CENTRUM DOWODZENIA W AKADEMII POŻARNICZEJ

Grupa osób pozuje do zdjęcia

30 listopada 2023 r. odbyło się szczególne wydarzenie – firma RPASAR przekazała Akademii Pożarniczej (APoż) innowacyjne Mobilne Centrum Dowodzenia dla Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych. Pozyskany sprzęt będzie wykorzystywany m.in. do prowadzenia badań i prac naukowych.

Tym samym rozpoczął się nowy etap w prowadzonych na naszej Uczelni badaniach nad operacyjnym zastosowaniem dronów w ratownictwie, zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności. Jednocześnie Mobilne Centrum Dowodzenia wyposażone w innowacyjne funkcje, stwarza nowe możliwości w kształceniu studentów.

Do najważniejszych funkcjonalności Mobilnego Centrum Dowodzenia należy zaliczyć:

 • integrację różnych źródeł video i transmisji obrazu;
 • budowę sieci WiFi (Mesh);
 • komputer pokładowy do instalacji innych programów;
 • wbudowany serwer WWW;
 • obsługę dowolnego sygnału internetowego;
 • podgląd obrazu z dronów wprost na telefonach;
 • możliwość organizowania telekonferencji;
 • przekazywanie radiowo poleceń;
 • tworzenie map sytuacyjnych z danych pochodzących z dronów.

Mobilne Centrum Dowodzenia składa się z:

 • walizki zawierającej komputer, pulpit sterowniczy, mikser wizyjny, radiostację i monitor;
 • masztu do uruchomienia łączności radiowej i LTE;
 • extendera sieci WiFi dla sieci typu Mesh.

Dziękujemy RPASAR za ten niezwykle cenny wkład w rozwój naukowo-badawczy i edukacyjny APoż. Dzięki Mobilnemu Centrum Dowodzenia nasza Uczelnia staje się jeszcze bardziej zaawansowana technologicznie, a studenci zyskują dostęp do najnowocześniejszych narzędzi użytkowanych podczas działań operacyjnych. Przekazanie MCD odbyło się przy organizacyjnym wsparciu Koła Naukowego Liderzy Bezpieczeństwa.

Inne wpisy z podobnych kategorii

WIZYTA W PRZEDSZKOLU „MALEŃSTWO I PRZYJACIELE”
WIZYTA W PRZEDSZKOLU „MALEŃSTWO I PRZYJACIELE”
26 lutego 2024 r. funkcjonariusze Zakładu Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego st. kpt. mgr inż. Małgorzata Ciuka-Witrylak o...
AKADEMIA POŻARNICZA NAGRODZONA PODCZAS TARGÓW IPITEX 2024
AKADEMIA POŻARNICZA NAGRODZONA PODCZAS TARGÓW IPITEX 2024
W lutym 2024 r. odbyła się kolejna edycja targów IPITEX 2024 – Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovati...
PRZEJŚCIE NA ZAOPATRZENIE EMERYTALNE PRACOWNIKÓW CYWILNYCH I FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z AKADEMII POŻARNICZEJ
PRZEJŚCIE NA ZAOPATRZENIE EMERYTALNE PRACOWNIKÓW CYWILNYCH I FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z AKADEMII POŻARNICZEJ
23 lutego 2024 r. w Akademii Pożarniczej (APoż) społeczność akademicka naszej Uczelni pożegnała odchodzących na zaopatrzenie em...