Skip to content
LOGOWANIE

MODERNIZACJA BUDYNKU DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWEGO NA TERENIE BSPIIR W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Widok budynku BSPIIR

Pod koniec grudnia 2023 r. zakończyła się „Modernizacja budynku dydaktyczno-szkoleniowego na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa w Nowym Dworze Mazowieckim”. To największa w ostatnich latach inwestycja budowlana w Akademii Pożarniczej (APoż). Polegała na kompleksowej modernizacji obiektu, przy zachowaniu zabytkowego charakteru bryły i elewacji budynku.

Po przeprowadzonej modernizacji, parter budynku stanowi część dydaktyczną i socjalną, natomiast piętro zostało w całości przystosowane na potrzeby rejonu zakwaterowania kompanii szkolnej. Dostosowano teren przyległy, na którym wykonany został parking oraz infrastruktura techniczna.

Wartość inwestycji to ponad 20 mln zł, współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, środków „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 (…)” oraz środków własnych APoż. 

Inne wpisy z podobnych kategorii

SPOTKANIE NOWOROCZNE Z EMERYTOWANYMI FUNKCJONARIUSZAMI I PRACOWNIKAMI APOŻ
SPOTKANIE NOWOROCZNE Z EMERYTOWANYMI FUNKCJONARIUSZAMI I PRACOWNIKAMI APOŻ
Spotkania z emerytowanymi funkcjonariuszami i pracownikami Akademii Pożarniczej (APoż) pozwalają na podtrzymywanie pamięci o os...
PRZEJŚCIE NA ZAOPATRZENIE EMERYTALNE PRACOWNIKÓW CYWILNYCH I FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z AKADEMII POŻARNICZEJ
PRZEJŚCIE NA ZAOPATRZENIE EMERYTALNE PRACOWNIKÓW CYWILNYCH I FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z AKADEMII POŻARNICZEJ
23 lutego 2024 r. w Akademii Pożarniczej (APoż) społeczność akademicka naszej Uczelni pożegnała odchodzących na zaopatrzenie em...
VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KULTURA POKOJU “KULTURA GRANIC” 
VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KULTURA POKOJU “KULTURA GRANIC” 
W dniach 15 i 16 lutego 20024 r. odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa KULTURA POKOJU  “Kultura granic” organizowan...