Skip to content
LOGOWANIE

POLSKA WERSJA SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU PROSPERES JUŻ DOSTĘPNA!

Logo Prosperes

Na stronie projektu Prosperes project, który był realizowany przez międzynarodowe konsorcjum z udziałem Akademii Pożarniczej (APoż), ukazała się polska wersja szkoleń dla osób zarządzających miejscami kultu religijnego, zgromadzeniami religijnymi, a także dla ich personelu, użytkowników i uczestników. Serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniach!

W najbliższym czasie planowana jest kontynuacja projektu. Obecnie trwa przygotowywanie wniosku do Komisji Europejskiej.

Warto nadmienić, że projekt ProSPeReS tematycznie powiązany jest z konferencją pt. „Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych”, w której uczestniczyli przedstawiciele APoż (szczegóły dostępne są na stronie internetowej).

Przedstawicielom naszej Uczelni oraz osobom i instytucjom współpracującym życzymy owocnej realizacji przedsięwzięć w przedstawionej powyżej tematyce!

Inne wpisy z podobnych kategorii

Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Podczas dzisiejszego seminarium podkreślono wiele kluczowych i strategicznych obszarów wymagających efektywnego zarządzania bez...
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
W dniu 12.04.2024 r. w Akademii Pożarniczej przy udziale Biura Edukacji Komendy Głównej PSP odbyło się spotkanie zespołu robocz...
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
9 kwietnia 2024 r. w Sali Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się stacjonarne spotkanie Konferencji Rektorów Ucz...