Skip to content
LOGOWANIE

POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA STUDIÓW WSPÓLNIE Z CZERKASKIM INSTYTUTEM BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO IM. BOHATERÓW CZARNOBYLA W CZERKASACH

Cztery osoby pozują do zdjęcia

Istotną rolę w funkcjonowaniu Akademii Pożarniczej (APoż) odgrywa współpraca z zagranicznymi instytucjami partnerskimi. 15 grudnia 2023 r. w naszej Uczelni podpisano porozumienie w sprawie prowadzenia studiów stacjonarnych pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku inżynieria bezpieczeństwa – studia wspólne z Czerkaskim Instytutem Bezpieczeństwa Pożarowego im. Bohaterów Czarnobyla w Czerkasach (CIBP).

Osoby przyjęte na studia będą wpisane na listę studentów w każdej uczelni partnerskiej. Zgodnie z warunkami prowadzenia studiów, określone semestry studenci odbywają w uczelni macierzystej bądź w uczelni partnerskiej. Absolwenci otrzymują dwa dyplomy: jeden wystawiony przez CIBP, drugi przez APoż. Dodatkowe warunki prowadzenia studiów określone są odpowiednimi zapisami.

Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony APoż Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, natomiast Komendanta CIBP Narodowego Uniwersytetu Obrony Cywilnej Ukrainy prof. dr. Viktora Gvozdia reprezentowała Pani prof. dr hab. Tetyana Czubina.

Programy studiów wspólnych pozwalają na zdobycie cennych kwalifikacji i rozwój mobilności studentów. Wszystkim osobom zaangażowanym w proces kształcenia na studiach wspólnych oraz studentom realizującym taką formę edukacji życzymy wielu sukcesów!

Inne wpisy z podobnych kategorii

SPOTKANIE NOWOROCZNE Z EMERYTOWANYMI FUNKCJONARIUSZAMI I PRACOWNIKAMI APOŻ
SPOTKANIE NOWOROCZNE Z EMERYTOWANYMI FUNKCJONARIUSZAMI I PRACOWNIKAMI APOŻ
Spotkania z emerytowanymi funkcjonariuszami i pracownikami Akademii Pożarniczej (APoż) pozwalają na podtrzymywanie pamięci o os...
PRZEJŚCIE NA ZAOPATRZENIE EMERYTALNE PRACOWNIKÓW CYWILNYCH I FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z AKADEMII POŻARNICZEJ
PRZEJŚCIE NA ZAOPATRZENIE EMERYTALNE PRACOWNIKÓW CYWILNYCH I FUNKCJONARIUSZY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z AKADEMII POŻARNICZEJ
23 lutego 2024 r. w Akademii Pożarniczej (APoż) społeczność akademicka naszej Uczelni pożegnała odchodzących na zaopatrzenie em...
VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KULTURA POKOJU “KULTURA GRANIC” 
VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KULTURA POKOJU “KULTURA GRANIC” 
W dniach 15 i 16 lutego 20024 r. odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa KULTURA POKOJU  “Kultura granic” organizowan...