Skip to content
LOGOWANIE

SGSP Z UPRAWNIENIAMI DO PEŁNIENIA FUNKCJI PODMIOTU ZEWNĘTRZNEGO ZAPEWNIANIA JAKOŚCI WOBEC INSTYTUCJI CERTYFIKUJĄCYCH

sgsp na liśnie podmiotów

Z radością informujemy, że Szkoła Główna Służby Pożarniczej została wpisana na listę instytucji uprawnionych do pełnienia funkcji podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) wobec instytucji certyfikujących. Wpis został dokonany na podstawie naboru ogłoszonego przez Ministra Edukacji i Nauki.

PZZJ wspiera instytucję certyfikującą (IC) w odpowiednim prowadzeniu działań związanych z walidacją i certyfikowaniem kwalifikacji rynkowych. W tym celu prowadzi ciągły monitoring działań IC oraz ich okresową ewaluację zewnętrzną.

Nasza Uczelnia została wpisana na listę w grupie kwalifikacji sprawy wewnętrzne. Ta grupa kwalifikacji obejmuje kwestie związane z: ochroną bezpieczeństwa i porządkiem publicznym, ochroną granicy, polityką migracyjną, nadzorem nad ratownictwem górskim i wodnym, ewidencją ludności, koncesjami i kontrolą działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wytwarzaniem i obrotem bronią (amunicją, materiałami wybuchowymi i wykorzystywanymi w wojsku), usługami detektywistycznymi.

Szczegółowe informacje o liście PZZJ dostępne są na stronie: https://kwalifikacje.gov.pl/ogloszenia/nabor-na-liste-pzzj.

Inne wpisy z podobnych kategorii

PRZEDSTAWICIELE AKADEMII POŻARNICZEJ UCZESTNICZYLI W 16TH ANNUAL CBRNE CONVERGENCE
PRZEDSTAWICIELE AKADEMII POŻARNICZEJ UCZESTNICZYLI W 16TH ANNUAL CBRNE CONVERGENCE
W dniach 7 – 9 listopada 2023 r. przedstawiciele Akademii Pożarniczej: Prorektor ds. Kształcenia i Studentów st. bryg. dr hab. ...
OBCHODY DNIA PODCHORĄŻEGO PO RAZ PIERWSZY W AKADEMII POŻARNICZEJ
OBCHODY DNIA PODCHORĄŻEGO PO RAZ PIERWSZY W AKADEMII POŻARNICZEJ
DZIEŃ PODCHORĄŻEGO UPAMIĘTNIENIEM POLSKIEGO ZRYWU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO 29 listopada 2023 r. obchodzimy 193. rocznicę polskiego z...
VI MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWO-TECHNICZNY SAFE PLACE 2023
VI MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWO-TECHNICZNY SAFE PLACE 2023
W dniach 20-22 listopada 2023 r. na terenie Wojskowej Akademii Technicznej odbył się VI Międzynarodowy Kongres Naukowo-Technicz...