Skip to content
LOGOWANIE

STUDIA PODYPLOMOWE – ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM W SEKTORZE PUBLICZNYM W MIĘDZYNARODOWEJ BAZIE EDUKACYJNEJ CYBERHEAD ENISA

logo Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA)

Studia podyplomowe w bazie CYBERHEAD ENISA

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym

Studia podyplomowe - Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym, prowadzone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, przeszły pozytywnie procedurę weryfikowania i wdrożenia do międzynarodowej bazy edukacyjnej Cybersecurity Higher Education Database (CYBERHEAD) Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA). Jest to unijna agencja działająca na rzecz osiągnięcia wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w Europie.

Baza CYBERHEAD

Narzędzie crowdsourcingowe ENISA

Baza CYBERHEAD jest narzędziem crowdsourcingowym Agencji, które oferuje przegląd informacji dotyczących danego kierunku, podział punktów ECTS względem poszczególnych przedmiotów (technicznych, prawnych, praktycznych, innych). Z bazy korzystają m.in. studenci, którzy decydują o swojej dalszej ścieżce edukacyjnej i karierze.

Cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

Zagrożenia i oczekiwania

W połączonym cyfrowo świecie, cyberprzestępcy stali się poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Wraz z dynamiką i złożonością zagrożeń w tym obszarze, rosną również oczekiwania wobec instytucji sektora publicznego. Opracowany wraz z naszymi parterami program studiów podyplomowych „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym” jest pełnowymiarową odpowiedzią o charakterze specjalistycznej wiedzy merytorycznej; technicznej oraz praktycznej, niezbędnej do budowania kompetencji zarządczych w zakresie cyberbezpieczeństwa w instytucjach sektora publicznego. Wpis do bazy CYBERHEAD jest podkreśleniem innowacyjnego charakteru studiów.

Patronat honorowy i rejestracja na studia

Patronat honorowy nad studiami objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Kamiński oraz Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa Pan Janusz Cieszyński.

Zapraszamy do rejestracji na studia! Rozpoczęcie zajęć planowane jest na luty 2023 r.

System Internetowej Rekrutacji Kandydatów: https://irk.sgsp.edu.pl/pl/home/.
Szczegóły o studiach podyplomowych „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym”: https://podyplomowe.sgsp.edu.pl/?page_id=5457.

O ENISA

Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa

Utworzona w 2004 r. i wzmocniona unijnym aktem o cyberbezpieczeństwie, ENISA wnosi wkład w politykę cyberbezpieczeństwa UE, działa na rzecz podniesienia wiarygodności produktów, usług i procesów ICT poprzez opracowanie programów certyfikacji cyberbezpieczeństwa, współpracuje z państwami członkowskimi i organami UE oraz pomaga przygotować Europę na przyszłe wyzwania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Poprzez wymianę informacji, budowanie zdolności i podnoszenie świadomości, Agencja współdziała z kluczowymi interesariuszami w celu zwiększenia zaufania do gospodarki wspólnego rynku i odporności unijnej infrastruktury, oraz, w efekcie, zapewnienia cyfrowego bezpieczeństwa europejskiego społeczeństwa i obywateli.

Inne wpisy z podobnych kategorii

Z DUMĄ INFORMUJEMY, ŻE NASZ PRACOWNIK DR HAB. INŻ. WIOLETTA ROGULA-KOZŁOWSKA, PROFESOR UCZELNI ZOSTAŁA WYBRANA NA CZŁONKA KOMITETU INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Z DUMĄ INFORMUJEMY, ŻE NASZ PRACOWNIK DR HAB. INŻ. WIOLETTA ROGULA-KOZŁOWSKA, PROFESOR UCZELNI ZOSTAŁA WYBRANA NA CZŁONKA KOMITETU INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk skupiają reprezentantów poszczególnych dyscyplin naukowych lub ich grup tworząc zintegr...
PRZEDSTAWICIELE AKADEMII POŻARNICZEJ UCZESTNICZYLI W 16TH ANNUAL CBRNE CONVERGENCE
PRZEDSTAWICIELE AKADEMII POŻARNICZEJ UCZESTNICZYLI W 16TH ANNUAL CBRNE CONVERGENCE
W dniach 7 – 9 listopada 2023 r. przedstawiciele Akademii Pożarniczej: Prorektor ds. Kształcenia i Studentów st. bryg. dr hab. ...
42. ROCZNICA STRAJKU PODCHORĄŻYCH WYŻSZEJ OFICERSKIEJ SZKOŁY POŻARNICZEJ
42. ROCZNICA STRAJKU PODCHORĄŻYCH WYŻSZEJ OFICERSKIEJ SZKOŁY POŻARNICZEJ
W nocy z 24 na 25 listopada 1981 r. studenci-podchorążowie ówczesnej Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (WOSP) rozpoczęli s...