Skip to content
LOGOWANIE

SUKCES SGSP W EWALUACJI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ!

sukces sgsp w ewaluacji

Z dumą informujemy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) najwyższe kategorie w ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021.

Osiągnięte kategorie naukowe

W dyscyplinie Nauki o bezpieczeństwie SGSP przyznano kategorię naukową A+, a w dyscyplinie Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka kategorię naukową A. Wyróżnienie to jest wyrazem uznania dla umiejętności, doświadczenia oraz profesjonalizmu funkcjonariuszy i pracowników naszej Uczelni. Świadczy to także o niezwykle wysokim poziomie prowadzonych w SGSP badań i projektów naukowych.

Proces ewaluacji

Ewaluację jakości działalności naukowej przeprowadziła Komisja Ewaluacji Nauki. Podstawowymi kryteriami ewaluacji były:

  • poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej;
  • efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych;
  • wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Podziękowania dla społeczności akademickiej SGSP

Serdeczne podziękowania należą się całej społeczności akademickiej SGSP za pełną poświęcenia profesjonalną służbę oraz pracę na rzecz aktywizacji i rozwoju naszej Alma Mater. To dzięki zaangażowaniu kadry SGSP w powierzone zadania, nieustannie podejmowane są wysiłki we wdrażaniu nowych rozwiązań ukierunkowanych na znaczące osiągnięcia naukowe. Szczególne podziękowania kierujemy do wykonawców prac zleconych, nauczycieli akademickich oraz personelu administracyjnego – za nieocenione wspieranie naszych naukowców na każdym kroku.

Wizja przyszłości SGSP

Wierzymy, że wspólnymi działaniami dalej będziemy kształtować SGSP jako instytucję o ogromnym potencjale naukowym i powtórzymy ten sukces w następnym okresie ewaluacyjnym!

Inne wpisy z podobnych kategorii

III Seminarium Eksperckie pod tytułem „Dmuchamy na zimne – jak zapobiegać i gasić pożary w tunelach”
III Seminarium Eksperckie pod tytułem „Dmuchamy na zimne – jak zapobiegać i gasić pożary w tunelach”
22 maja 2024 roku w Akademii Pożarniczej w Warszawie w ramach Transportowego Obserwatorium Badawczego odbyło się III Seminarium...
Szkolenie doskonalące pt.„Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych”
Szkolenie doskonalące pt.„Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych”
W dniach 21- 22 maja 20024 r. w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie, zostało zorganizowane szkolenie doskonalące pt. „Bezpiecz...
Zakończenie realizacji projektu pt. Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – Koordynacja i Standaryzacja
Zakończenie realizacji projektu pt. Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – Koordynacja i Standaryzacja
Nazwa Programu: Sprawy wewnętrzneNazwa funduszu: Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021Nr umowy finansowej: 5/NMF/2021 Akademia...