Skip to content
LOGOWANIE

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ WYRÓŻNIONA W RANKINGU „PERSPEKTYW” 2022!

wyróżnienie sgsp

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) została wyróżniona w XXIII edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy, organizowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Ranking ten to w istocie 4 rankingi odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie.

SGSP w Rankingu Uczelni Akademickich 2022

Ranking Uczelni Akademickich Perspektywy 2022 obejmuje polskie uczelnie akademickie (publiczne oraz niepubliczne, z wyjątkiem uczelni artystycznych), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora. Zestawienie uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w 7 kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Innowacyjność, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie. Wyróżnienie naszej Alma Mater w wykazie najlepszych uczelni w Polsce to wyraz docenienia wszechstronnej działalności społeczności akademickiej SGSP.

Absolwenci SGSP doceniani na rynku pracy

Oferujemy studia dla ludzi z pasją i chęcią dalszego rozwoju, a także gwarantujemy otrzymanie specjalistycznego wykształcenia, tak pożądanego na rynku pracy. Na liście stworzonej według kryterium „Absolwent na Rynku Pracy 2022” SGSP znalazła się na wysokim 4. miejscu w skali ogólnokrajowej. Nasi studenci mają możliwość realizowania się na wielu płaszczyznach życia naukowo-studenckiego. Proponujemy także różnorodną ofertę studiów podyplomowych, kursów i szkoleń.

Kierunki kształcenia w SGSP jednymi z najlepszych kierunków o bezpieczeństwie

Rankingowi Szkół Wyższych towarzyszy także m.in. Ranking Kierunków Studiów. W spisie Kierunków o bezpieczeństwie 2022 nasza Uczelnia uplasowała się w drugiej dziesiątce w Polsce. Kształcimy najlepszych specjalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa powszech­nego i ochrony ludności, w tym oficerów pożarnictwa.

Dziękujemy całej społeczności akademickiej SGSP za pełną poświęcenia profesjonalną służbę oraz pracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, aktywizacji naukowej i rozwoju naszej Alma Mater. To dzięki zaangażowaniu w powierzone zadania nieustannie podejmowane są wysiłki we wdrażaniu nowych rozwiązań ukierunkowanych na połączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną i współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ofertą kształcenia w SGSP. Szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie: https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=40.

Inne wpisy z podobnych kategorii

III Seminarium Eksperckie pod tytułem „Dmuchamy na zimne – jak zapobiegać i gasić pożary w tunelach”
III Seminarium Eksperckie pod tytułem „Dmuchamy na zimne – jak zapobiegać i gasić pożary w tunelach”
22 maja 2024 roku w Akademii Pożarniczej w Warszawie w ramach Transportowego Obserwatorium Badawczego odbyło się III Seminarium...
Szkolenie doskonalące pt.„Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych”
Szkolenie doskonalące pt.„Bezpieczeństwo oraz formalno-prawne aspekty działań ratowniczych”
W dniach 21- 22 maja 20024 r. w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie, zostało zorganizowane szkolenie doskonalące pt. „Bezpiecz...
Zakończenie realizacji projektu pt. Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – Koordynacja i Standaryzacja
Zakończenie realizacji projektu pt. Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – Koordynacja i Standaryzacja
Nazwa Programu: Sprawy wewnętrzneNazwa funduszu: Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021Nr umowy finansowej: 5/NMF/2021 Akademia...