Skip to content
LOGOWANIE

WIZYTA DELEGACJI Z RUMUNII

W dniach 14-15 listopada 2023 r. Akademia Pożarnicza (APoż) przyjęła delegację składającą się z siedmiu ekspertów z Rumunii, reprezentujących resort spraw wewnętrznych tego kraju, w ramach programu wymiany ekspertów.
 
Wizyta w APoż miała na celu głębsze zrozumienie i eksplorację polskiego systemu edukacji w dziedzinie kształcenia pożarniczego.
 
Podczas 2 dni spotkania skoncentrowano się na obszarach, które stanowiły istotną wartość dla rumuńskich gości, a mianowicie na zagadnieniach związanych z:
  • rekrutacją na studia pożarnicze,
  • strukturą kształcenia pożarniczego w Polsce,
  • rolą APoż w kształceniu kadr oficerskich na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej (PSP),
  • strukturą i zadaniami PSP w Polsce,
  • działalnością organizacji studenckich oraz kół naukowych.
W przygotowanej wspólnie Agendzie wizyty wyeksponowano aspekty, które mogą posłużyć jako inspiracja i punkt odniesienia w kontekście przewidywanej reorganizacji systemu kształcenia pożarniczego w Rumunii.
 
Goście uczestniczyli w licznych spotkaniach i dyskusjach w wybranych laboratoriach uczelni, w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej APoż, w Bazie Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w Komendzie Głównej PSP.
 
Dyskusje obejmowały nie tylko aspekty dydaktyczne, lecz także struktury instytucjonalne, metody oceny oraz innowacje wprowadzane w dziedzinie inżynierii bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Z naszej strony staraliśmy się dostarczyć pełnego spektrum informacji, umożliwiając docelowo ich dostosowanie do specyfiki określonego zapotrzebowania przez partnera z Rumunii.
 
Wspomniana wymiana doświadczeń wzbogaciła nasze międzynarodowe relacje, ale również otworzyła drzwi do dalszej dobrej współpracy pomiędzy naszą Uczelnią z jednostkami resortu spraw wewnętrznych Rumunii.
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie wizyty, zarówno z APoż, jak również Komendy Głównej PSP.

Inne wpisy z podobnych kategorii

Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Seminarium naukowe „System ochrony ludności w Polsce” – podsumowanie
Podczas dzisiejszego seminarium podkreślono wiele kluczowych i strategicznych obszarów wymagających efektywnego zarządzania bez...
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
Odprawa dotycząca programu szkolenia z zakresu działań rot asekuracyjnych w PSP
W dniu 12.04.2024 r. w Akademii Pożarniczej przy udziale Biura Edukacji Komendy Głównej PSP odbyło się spotkanie zespołu robocz...
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
Spotkanie Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich
9 kwietnia 2024 r. w Sali Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się stacjonarne spotkanie Konferencji Rektorów Ucz...