Skip to content
LOGOWANIE

ZGROMADZENIE PLENARNE KRPUT PO RAZ PIERWSZY W AKADEMII POŻARNICZEJ

Uczestnicy Zgrupowania KRUPT siedzą podczas obrad

Akademia Pożarnicza (APoż) została wyróżniona jako gospodarz Zgromadzenia plenarnego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), które odbywa się w dniach 25-27 września 2023 r. To wyraz docenienia naszej Uczelni m.in. na polu naukowo-dydaktycznym i organizacyjnym.

Przybyłych przedstawicieli uczelni i zaproszonych gości przywitał Rektor-Komendant APoż nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni.

Program trwającego Zgromadzenia plenarnego KRPUT obejmuje m.in.:

  • prezentację historii i obecnej działalności APoż,
  • omówienie funkcjonowania KRPUT,
  • obrady uczestników posiedzenia podczas kilku sesji tematycznych,
  • pokazy i ćwiczenia na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa APoż w Nowym Dworze Mazowieckim.

Miło nam poinformować, że pierwszego dnia wydarzenia jednogłośnie podjęto uchwałę nr 16/KRPUT/2020-2024 z dnia 25 września 2023 o przyjęciu APoż do KRPUT. Akademia Pożarnicza jest pierwszą uczelnią mundurową, która uzyskała status uczelni członkowskiej Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Organizacja Zgromadzenia plenarnego KRPUT towarzyszy Uroczystości z okazji nadania sztandaru Akademii Pożarniczej połączonej z inauguracją roku akademickiego 2023/2024 oraz ślubowaniem strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej, która odbędzie się 27 września 2023 r.

Zgromadzenie plenarne KRPUT jest doskonałą okazją do rozwoju współpracy APoż z innymi uczelniami technicznymi. Służy zrozumieniu potrzeb, celów i wymagań środowiska akademickiego oraz wypracowaniu szeregu sposobów na rzecz rozwiązań edukacyjnych.

***
Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) jest autonomicznym zgromadzeniem zrzeszającym rektorów uczelni technicznych oraz uczelni stowarzyszonych, działających na obszarze Polski. Służy pogłębianiu więzi i współpracy między uczelniami. Jako jedna z konferencji szkół wyższych jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Inne wpisy z podobnych kategorii

Z DUMĄ INFORMUJEMY, ŻE NASZ PRACOWNIK DR HAB. INŻ. WIOLETTA ROGULA-KOZŁOWSKA, PROFESOR UCZELNI ZOSTAŁA WYBRANA NA CZŁONKA KOMITETU INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Z DUMĄ INFORMUJEMY, ŻE NASZ PRACOWNIK DR HAB. INŻ. WIOLETTA ROGULA-KOZŁOWSKA, PROFESOR UCZELNI ZOSTAŁA WYBRANA NA CZŁONKA KOMITETU INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk skupiają reprezentantów poszczególnych dyscyplin naukowych lub ich grup tworząc zintegr...
PRZEDSTAWICIELE AKADEMII POŻARNICZEJ UCZESTNICZYLI W 16TH ANNUAL CBRNE CONVERGENCE
PRZEDSTAWICIELE AKADEMII POŻARNICZEJ UCZESTNICZYLI W 16TH ANNUAL CBRNE CONVERGENCE
W dniach 7 – 9 listopada 2023 r. przedstawiciele Akademii Pożarniczej: Prorektor ds. Kształcenia i Studentów st. bryg. dr hab. ...
42. ROCZNICA STRAJKU PODCHORĄŻYCH WYŻSZEJ OFICERSKIEJ SZKOŁY POŻARNICZEJ
42. ROCZNICA STRAJKU PODCHORĄŻYCH WYŻSZEJ OFICERSKIEJ SZKOŁY POŻARNICZEJ
W nocy z 24 na 25 listopada 1981 r. studenci-podchorążowie ówczesnej Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (WOSP) rozpoczęli s...