Działalność publikacyjna kadry badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej

Skip to content
LOGOWANIE
Działalność publikacyjna kadry badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej

Działalność publikacyjna kadry badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej

Akademia Pożarnicza jest uczelnią techniczną, o najwyższej jakości kształcenia jak również prowadzonych badań. W ewaluacji jakości działalności naukowej otrzymała kategorię A w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz A+ w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Tak wysoką ocenę zawdzięcza licznym publikacjom zmieszczonym w prestiżowych czasopismach, licznym prestiżowym projektom badawczym i badawczo-rozwojowym i wymiernej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W latach 2017-2021 pracownicy badawczo-dydaktyczni opublikowali ponad 1000 publikacji naukowych (monografii, rozdziałów w monografiach i artykułów naukowych), wygłosili kilkadziesiąt referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz reprezentowali Akademię na wszystkich znaczących spotkaniach organizowanych w ramach środowiska akademickiego jak też szeroko pojętego środowiska pożarniczego w kraju i n świecie.

Nasi nauczyciele publikują w czasopismach tj. Journal of Hazardous Materials, Building and Environment, Environmental Pollution, Chemosphere, Fire Technology, Materials, Energy, Aerosol and Air Quality Research, Environmental Research Letters, Waste Management, Archives of Environmental Protection, Minerals, Polish Political Science Yearbook, Zeszyty Naukowe SGSP, Komunikacie, Nowa Polityka Wschodnia, Journal of Modern Science, Medical Research Journal, Safety & Fire Technology, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Journal of Polymers and the Environment, Journal of Polymers and the Environment, Tribology International i wiele innych.