Struktura kadry badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej

Skip to content
LOGOWANIE
Struktura kadry badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej

Struktura kadry badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej

Kadra badawczo-dydaktyczna i dydaktyczna Akademii Pożarniczej to łącznie 148 osób, w tym:

  • profesorów  5 osób,
  • prof. uczelni  21 osób,
  • adiunktów 52 osoby,
  • asystentów 21 osób,
  • st. wykładowców 29 osób,
  • wykładowców  19 osób,
  • lektor 1 osoba.

Nasza kadra to cenieni w rzeczoznawcy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i biegli sądowi z zakresu pożarnictwa. Są także ekspertami w zespołach powoływanych przez instytucje państwowe, w tym Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Rządowe centrum Bezpieczeństwa i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Akademia Pożarnicza swoją działalność statutową prowadzi w następujących dyscyplinach:

  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;
  • nauki o bezpieczeństwie.