Tematyka działalności badawczej

Skip to content
LOGOWANIE
Tematyka działalności badawczej

Tematyka działalności badawczej

W uczelni, w latach 2017-2021 w ramach rozwoju i utrzymania potencjału badawczego wydano ze środków własnych uczelni i subwencji około 3 mln złotych na badania. Każdego roku realizuje się kilkadziesiąt tzw. prac/badań/projektów statutowych. Największe z nich dotyczą następujących zagadnień:

 • modelowanie komputerowe spalania i pirolizy;
 • badanie emisji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego wybranych materiałów;
 • probabilistyczne modelowanie pożarów strumieniowych;
 • symulacje numeryczne rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu;
 • analiza naturalnych izotopów promieniotwórczych w środowisku pracy i wybranych materiałach;
 • badania właściwości wybranych surfaktantów Pomiar zawartości różnych związków i pierwiastków w powietrzu atmosferycznym w warunkach spalania wybranych paliw, odpadów i materiałów wykończeniowych;
 • badanie wpływu środowiska eksploatacji na właściwości mechaniczne materiałów stosowanych w budowie hełmów strażackich, ubrań specjalnych i sprzętu strażackiego;
 • analiza stężeń zanieczyszczeń powietrza w jednostkach ratowniczo-gaśniczych i w kabinach pojazdów pożarniczych wraz z oceną narażenia zdrowotnego związanego z tymi zanieczyszczeniami;
 • modelowanie i wyznaczenie warunków bezpiecznej lokalizacji zbiorników, instalacji itp. przeznaczonych dla substancji niebezpiecznych;
 • analiza zawartości wybranych zanieczyszczeń w prostych indykatorach zanieczyszczenia środowiska jak porosty, mchy, sieci pajęcze, itp. wraz z oceną ekotoksykologiczną;
 • badania zanieczyszczenia gleby i wody i związanych z nim  zagrożeń dla zdrowia ludzi i mienia;
 • zawartość naturalnych izotopów promieniotwórczych w glebach i roślinach uprawnych w zależności od warunków nawożenia gleb i upraw;
 • analiza struktur, powierzchni i uszkodzeń materiałów oraz urządzeń.