Tematyka realizowanych projektów

Skip to content
LOGOWANIE
Tematyka realizowanych projektów

Tematyka realizowanych projektów

W uczelni, w latach 2017-2021 realizowano łącznie 22 projekty krajowe i międzynarodowe. W ramach dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 7 Programu Ramowego, Horyzont i Horyzont 2020 (ERC) uzyskano łącznie środki przekraczające 40 mln złotych. Tematyka projektów mieściła się w obrębie zagadnień inżynieryjno-technicznych. Najważniejsze z nich to:

 1. Wpływ pożarów składowisk odpadów na jakość powietrza atmosferycznego - metodyka oraz oszacowanie wartości emisji.
 2. Mobilny zestaw do imisyjnych i emisyjnych badań stałych i gazowych zanieczyszczeń z pożarów.
 3. SAFEguard of Critical heAlth infrastructure.
 4. Fire and Rescue Innovation Network.
 5. Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE - koordynacja i standaryzacja.
 6. Symulator wspomagający szkolenie policjantów w realizacji czynności na miejscu zdarzenia drogowego.
 7. Podciśnieniowa komora do ujawniania śladów linii papilarnych związkami organicznymi w fazie gazowej.
 8. Integrated Technological and Information Platform for wildfire Management.
 9. Czynniki kształtujące poczucie bezpieczeństwa w sieciowej redukcji ryzyka katastrof w Polsce.
 10. Warunki dojazdu do budynków dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej z uwzględnieniem nowych technologii prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
 11. Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe „Trenażer LNG” służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu PSP podczas zdarzeń LNG”.